Mỹ phê chuẩn đại sứ tại Việt Nam

Mỹ phê chuẩn đại sứ tại Việt Nam

TCVM - Trong phiên họp tối 17/12 do lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer triệu tập, Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Marc Evans Knapper đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Việt Nam, 8 tháng sau đề cử của Tổng thống Biden.