Nhìn về tương lai quan hệ Việt - Mỹ

Nhìn về tương lai quan hệ Việt - Mỹ

TCVM - Vừa qua, ASEAN và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Phạm Quang Vinh - nhà ngoại giao cao cấp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Vinh từng có 7 năm làm Trưởng Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Việt Nam nói về mối quan hệ này