Cha tôi chỉ trích Chiến tranh Việt Nam khi ông còn là tù binh. Ông ấy sẽ nói như vậy ngày hôm nay

Cha tôi chỉ trích Chiến tranh Việt Nam khi ông còn là tù binh. Ông ấy sẽ nói như vậy ngày hôm nay

TCVM - Là một sĩ quan chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu và phi công dày dặn kinh nghiệm, ông từng nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu vì hòa bình ở Việt Nam. Nhưng ông đã kết luận rằng cuộc chiến là bất hợp pháp và sai lầm, và ông tin tưởng điều đó trong suốt phần đời còn lại của mình