Hội Việt Mỹ: Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo trong tình hình mới

Hội Việt Mỹ: Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo trong tình hình mới

Năm 2022 là năm đầu tiên của Nhiệm kỳ Đại hội IV của Hội Việt Mỹ. Ngay từ đầu năm, hội đã nhanh chóng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa và chương trình hoạt động năm 2022, kết hợp tập trung xây dựng, hoàn thiện điều lệ hội, các quy chế hoạt động của hội với mục tiêu đưa xây dựng hoạt động hội khoá IV quy củ, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mặc dù hoạt động đoàn ra – đoàn vào trong năm không nhiều nhưng khối lượng hoạt động tại chỗ khá dày đặc, Hội Việt Mỹ luôn phát huy tinh thần chủ động lên kế hoạch, tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tạp chí Việt - Mỹ đã có buổi trao đổi với Đại sứ Phạm Quang Vinh - Chủ tịch Hội Việt - Mỹ để nhìn lại những thành công đã đạt được trong năm 2022 cùng những trăn trở, dự định cho năm mới 2023.