Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị

Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị

TCVM - Ngày hôm nay, 22/5, tại TP Đông Hà, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ (Việt - Mỹ) tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.