Gần 50 công ty, doanh nghiệp Việt - Mỹ tham gia tọa đàm thúc đẩy những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản

Gần 50 công ty, doanh nghiệp Việt - Mỹ tham gia tọa đàm thúc đẩy những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản

TCVM - Trong 02 ngày 09 - 10/9/2021, Hội Việt-Mỹ phối hợp với Công ty tư vấn nguồn lực Việt (Vietnam Resource Group) trụ sở tại thành phố San Jose, California (Mỹ) tổ chức Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Giao lưu Việt - Mỹ: Những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản” trên nền tảng Zoom.