Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

TCVM - Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 28/9.