Hạn chế đội ngũ

Hạn chế đội ngũ "cò" tham gia đấu giá

28/11/2023 15:44

TCVM - Luật chưa quy định đấu giá viên hoặc người có tài sản đấu giá được quyền dừng hoặc yêu cầu dừng cuộc đấu giá để xử lý các trường hợp tương tự.

Còn khoảng 247 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân

Còn khoảng 247 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân

28/11/2023 09:10

TCVM - Ngày 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Xem thêm