Theo đó, Đại học Đông Á được đánh giá đạt 99/111 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 89,2% các tiêu chí đạt yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Nhà trường được đánh giá cao ở 2 lĩnh vực đảm bảo chất lượng là quản trị về chiến lược và quản trị về hệ thống; 100% tiêu chuẩn đạt yêu cầu, trong đó có 18/25 tiêu chuẩn đạt từ điểm 4 trở lên (chiếm tỷ lệ 72%).

Đây cũng là lần thứ hai Trường Đại học Đông Á thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho Đại học Đông Á.

Phát biểu tại chương trình, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định, trong giai đoạn 2018-2023, Đại học Đông Á đã nỗ lực cải tiến chất lượng và thực hiện các cam kết cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 1 (2012-2017).

Trường cũng chuyển mình và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định mới của pháp luật về bộ máy, đào tạo, hoạt động nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, và đặc biệt là tiếp cận mới trong các hoạt động dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Đại học Đông Á là cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên có phân hiệu và tuân thủ tốt trong các vấn đề liên quan đến quản trị. Trường cũng nghiêm túc thực hiện công tác tự đảm bảo chất lượng từ bên trong thông qua việc tiên phong thực hiện các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo; nỗ lực trong các hoạt động hợp tác quốc tế, thiết lập các mối quan hệ cũng như tạo dựng cơ hội để GV và người học tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế song song với các hoạt động đào tạo.

"Về chất lượng, Đại học Đông Á đang cho thấy sự đáp ứng cao và xa hơn so với những kỳ vọng mà nhà trường đặt ra trong chiến lược phát triển 5 năm và tầm nhìn đến năm 2030”, TS. Tạ Thị Thu Hiền cho biết.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng ĐH Đông Á phát biểu tại Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định Chất lượng giáo dục chu kỳ 2 cho Đại học Đông Á.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng dành ghi nhận Trường ĐH Đông Á có rất nhiều điểm tạo khác biệt so với các trường đại học tư thục khác. Trong đó, Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho đơn vị xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW được trao cho Đại học Đông Á ngay trong chương trình chính là minh chứng và là điểm đặc thù hết sức khác biệt so với các cơ sở giáo dục tư thục khác.

Kết quả kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT, Trường phát triển đội ngũ GV có chuyên môn cao tham gia giảng dạy tại Trường, trong đó tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ đạt 33,44%; định hướng tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực trọng tâm và phát triển hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học hướng mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở miền Trung - Tây Nguyên và cả nước trong chiến lược Khoa học công nghệ thuộc Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Bên cạnh đó, sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược của nhà trường cũng hướng đến tạo dựng thành công cho từng sinh viên; định hướng và phát triển tốt việc đưa nhân lực Việt ra thị trường bên ngoài Việt Nam;…

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cũng trao Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng cho Trường Đại học Đông Á - đơn vị  xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” giai đoạn 2013-2023.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng nhận định: “Qua theo dõi, Đại học Đông Á đã ngày càng có những bước phát triển vững chắc, khoa học và thể hiện tính nhân văn. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài đã giúp cho từng cá nhân trong nhà trường, từng bộ phận đánh giá đúng, đủ, thực tế để từ đó nhận diện, cải tiến và phát triển bứt phá và vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới.”

 Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho Trường Đại học Đông Á - đơn vị  xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW giai đoạn 2013-2023.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng ĐH Đông Á cũng cho biết, việc kiểm định hay xếp hạng của Nhà trường là hướng về người học, xếp hạng những đóng góp của người học cho xã hội, sự hài lòng của các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đại học Đông Á coi trọng thành công của học trò là hạnh phúc của người Thầy, thành công của doanh nghiệp là hạnh phúc của Nhà trường.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào cũng thông tin, gần 15 năm phát triển, đến nay, Đại học Đông Á đã có 1 phân hiệu tại Đắk Lắk, có 1 trường liên cấp học là Sakura-Olympia. Đến tháng 11/2023, Nhà trường đã hoàn thành cải tiến tất cả 40 chương trình đào tạo theo hướng đạt năng lực đầu ra cho SV, mà trong đó hết sức chú trọng đến thái độ văn hóa, bao gồm: văn hóa ứng xử, văn hóa trách nhiệm, văn hóa hiếu đạo.

Nên người Đà Nẵng hay nhìn thấy SV Đại học Đông Á giúp đỡ bà con khi địa phương có rủi ro dịch bệnh, lũ lụt. Chương trình đào tạo cũng hết sức chú trọng đến các năng lực, kỹ năng thế kỉ 21 - giai đoạn sau Covid, trong đó có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thích ứng,…; SV tập trung sâu một nghề nghiệp chính (major) và nghề mở rộng (maner), đi thực hành thực tập ở các DN trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, nhiều nhất là ở Nhật Bản.

Hiện tuần nào cũng có SV đi internship sang Nhật và SV hoàn thành chương trình trở về. SV có nhiều cơ hội hội nhập phát triển. Đặc biệt hơn là SV có năng lực khởi nghiệp để đóng góp tốt cho doanh nghiệp và tạo việc làm cho nhiều người khi đủ điều kiện trong tương lai…

 Trường ĐH Đông Á.

Trước đó, trường ĐH Đông Á đã thực hiện tự đánh giá tổng thể các hoạt động trong chu kỳ 2 (2018-2023) theo bộ tiêu chuẩn gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Đông Á diễn ra từ ngày 27-31/8 thông qua các phương pháp: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, thảo luận, làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng công tác, phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến các nhóm đối tượng doanh nghiệp-sinh viên-giảng viên..., tham quan, quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các hoạt động khác tại Nhà trường.

Năm 2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã công bố quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 cho Trường ĐH Đông Á với tỉ lệ 83,61% các tiêu chí đạt yêu cầu (theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí).
Hoàng Linh