Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm phong phú

Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm phong phú

TCVM - Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng 9.434 m3/người/năm, cao so với tiêu chuẩn của khu vực và trên toàn cầu.

Phẫu thuật thành công mổ tách cặp song sinh dính liền

TCVM - 100 bác sỹ, nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện thành công ca đại phẫu tách rời cặp song sinh dính liền nhau Trúc Nhi-Diệu Nhi.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA

TCVM - Ngày 8/6, Quốc hội tiếp tục họp đợt thứ 2 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tại phiên họp, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA.