leftcenterrightdel
Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần đầu tiên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết khi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đề xuất những ý tưởng mới, kiến nghị nhiều giải pháp của các đại biểu thông qua các cuộc thảo luận; qua đó nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

“Đây là cơ sở tốt để toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như từng tổ chức thành viên xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời qua đó để cơ quan thường trực tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở trung ương và địa phương",

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh : "Từng tổ chức thành viên cần nhanh chóng triển khai thực hiện chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và của tổ chức mình bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phấn đấu thực hiện với tinh thần: Nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc...".

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối thoại nhân dân và về mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương; thảo luận nhóm về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đã có 49 ý kiến tại 5 nhóm thảo luận phát biểu đóng góp về các nội dung, nhóm vấn đề quan trọng mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gợi ý và đề nghị đại biểu tham gia góp ý.

Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá, Hội nghị đã tạo cơ hội để giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Liên hiệp hữu nghị. Đặc biệt, chuyến về thăm những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ là cơ hội hiểu biết hơn về con người, truyền thống văn hoá cách mạng của Cao Bằng, giúp tăng cường ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của của từng thành viên đối với Tổ quốc.

Ý kiến chỉ đạo của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã lần đầu tiên chính thức khẳng định vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Ngày 5/1/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trước đó, tháng 9/2019 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 38 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tháng 3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 422 lần đầu tiên phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Đây là những dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đối ngoại nhân dân nói chung cũng như hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói riêng. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và tính hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, một lực lượng nòng cốt trên mặt trận này", Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói.

Đại sứ lưu ý, với vai trò là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của đối ngoại, trách nhiệm trên vai những người làm công tác đối ngoại nhân dân cũng nặng nề hơn, đòi hỏi toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị ở cả Trung ương và địa phương đã rất tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chỉ thị 38 và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên chưa đồng đều, có nơi chưa đạt yêu cầu. Mô hình tổ chức của các Liên hiệp hữu nghị địa phương chưa thống nhất, việc thực chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa nhất quán, chưa có sự gắn kết chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa trung ương và địa phương, thông tin chỉ đạo, định hướng còn chưa kịp thời...

Tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra vào ngày 7/7, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao quà an sinh cho tỉnh Cao Bằng, gồm: 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 700 triệu đồng, 500 triệu đồng quà an sinh xã hội, 10.000 USD học bổng cho học sinh nghèo.

 

Nhiều xu hướng trên thế giới và khu vực

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, báo cáo về đường lối đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

leftcenterrightdel
Ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

 

Trong báo cáo, ông Phan Anh Sơn nêu rõ, Đại hội Đảng XIII đã xác định chủ trương đường lối đối ngoại là xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân). Mục tiêu là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế: Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi.

Việc thực hiện đường lối đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, trật tự quốc tế, quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi và có những biến chuyển làm đảo lộn trật tự, thay đổi bản chất mối quan hệ quốc tế so với thời điểm cuối năm 2021.

Trong đó, điểm nổi bật của tình hình thế giới và khu vực trong 6 tháng qua chính là dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế, chính trị, an ninh, tập hợp lực lượng, đặc biệt là làm thay đổi bản chất của quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ đơn thuần là cuộc chiến bằng súng đạn mà còn là cuộc chiến về thông tin truyền thông, cuộc chiến về cấm vận, chống cấm vận, cuộc chiến năng lượng. Cuộc khủng hoảng Ukraine tác động đến các nước đang điều chỉnh chính sách viện trợ cho Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại.

Cùng với đó là một loạt điều chỉnh của các nước lớn dẫn đến tập hợp lực lượng, tạo ra một số điểm nóng lớn như Afghanistan, Myanmar, Đài Loan và ở góc độ nào đó nó tác động đến hòa bình, hợp tác và phát triển hợp tác trong khu vực.

Ông Phan Anh Sơn chỉ ra 6 xu hướng trên thế giới và khu vực, trong đó xu hướng về hòa bình hợp tác, phát triển vẫn là mong muốn và là xu hướng chủ đạo của phần lớn các quốc gia trên thế giới gặp nhiều thách thức, hợp tác đan xen cạnh tranh gay gắt, phát triển nhưng không đồng đều.

Ngoài ra, quan hệ nước lớn (Mỹ - Trung, Mỹ - Nga) cạnh tranh, tranh giành ảnh hưởng, lợi ích ngày càng gay gắt; chính trị cường quyền đang quay lại dù xu thế dân chủ hóa, vai trò gia tăng của các nước mới nổi (BRICS, G20); chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan trỗi dậy (Mỹ, châu Âu, Tây-Nam Á, Trung Đông); chạy đua vũ trang ngày càng mạnh mẽ, ở nhiều khu vực, nhất là giữa các siêu cường và các nước có xung đột; chuyển đổi số, kinh tế xanh nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết ứng phó với biến đổi khí hậu và những va chạm địa chính trị...

Bởi vậy, mục tiêu nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của Việt Nam qua các thời kỳ đã có những bước thay đổi. Trước đây, mục tiêu nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân là huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; huy động sự giúp đỡ của nhân dân thế giới trong phá bao vây cấm vận, vượt qua khủng hoảng KT-XH; bình thường hóa quan hệ, mở cửa, hội nhập, kinh tế quốc tế.

"Còn hiện nay, mục tiêu nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của Việt Nam là tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới; giữ vững môi trường hòa bình ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc; đóng góp cho phong trào chung của nhân dân thế giới", ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

 

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống Liên hiệp

 

Trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động trong hệ thống; mô hình tổ chức, bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nêu ra ba mục tiêu:

Cụ thể, hoạt động phối hợp của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thống nhất, đồng bộ, thông suốt giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các tổ chức thành viên Trung ương và địa phương; giữa thành viên ở Trung ương với Liên hiệp hữu nghị các địa phương; giữa hội hữu nghị ở Trung ương với Hội hữu nghị ở địa phương.

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ khóa VI thành lập Liên hiệp hữu nghị ở tất cả các tỉnh còn lại (Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum).

Đề xuất với Trung ương có hướng dẫn thống nhất trong toàn quốc về mô hình tổ chức, bộ máy ở các Liên hiệp hữu nghị địa phương theo hướng: Liên hiệp hữu nghị địa phương phải có bộ máy chuyên trách; được giao biên chế, kinh phí, được bảo đảm các điều kiện làm việc; bộ máy Liên hiệp hữu nghị địa phương có các ban tham mưu.

Về mô hình chuẩn cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương

Hơn 200 đại biểu đến từ 66 tổ chức thành viên ở Trung ương, 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở địa phương tham dự Hội nghị đã chia làm 5 nhóm thảo luận về các vấn đề sau:

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân và Liên hiệp hữu nghị; công tác thể chế hóa các văn bản, chỉ thị, nghị quyết và nhận thức của cấp ủy, chính quyền, địa phương đối với đối ngoại nhân dân và Liên hiệp hữu nghị.

Việc triển khai Điều lệ khóa VI, thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất.

Hiệu quả công tác phối hợp (Liên hiệp hữu nghị Trung ương - địa phương; các hội Trung ương - địa phương; Liên hiệp hữu nghị - các hội Trung ương; phối hợp giữa hệ thống Liên hiệp hữu nghị với các cơ quan), kết quả, hạn chế và các đề xuất.

Các kiến nghị, đề xuất và gợi ý khác để nâng cao hiệu quả công tác của hệ thống Liên hiệp hữu nghị.

 

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) 

 

Ý kiến của nhiều đại biểu cho thấy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương cần có biên chế, tài chính, con dấu, trụ sở, tài khoản để hoạt động. Nhưng hiện chưa có một mô hình thống nhất cho bộ máy ở các địa phương. Trong điều kiện hiện nay có thể nghiên cứu lồng ghép hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương với Sở Ngoại vụ.

Thảo luận ở nhóm số 2, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani, cho rằng hiện nay chưa có một mô hình thống nhất cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, do đó cần thiết phải tìm ra mô hình phù hợp. 

"Trong tình hình hiện nay đặt ra vấn đề như vậy có thể khó cho các địa phương vì chủ trương chung là giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính. Vì vậy, cần có tổ chức có thẩm quyền quyết định bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Để thuận tiện và có cơ sở để địa phương triển khai, Liên hiệp hữu nghị Trung ương cần có văn bản chính thức gửi Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, thậm chí đưa ra Quốc hội.

Trong thời kỳ quá độ, mô hình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương phải linh hoạt để huy động được người có năng lực", ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ông Dư Văn Quảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, giới thiệu mô hình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở Phú Thọ. Theo đó, Chủ tịch là Giám đốc Sở Ngoại vụ, Liên hiệp có văn phòng, 6 biên chế. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Sở Ngoại vụ chung chi bộ, công đoàn và đoàn thanh niên.

"Hoạt động hai vai tương đối nhịp nhàng, công việc giải quyết nhanh, thuận lợi, giảm tải việc hành chính. Liên hiệp hữu nghị tỉnh cùng tham gia thực hiện các việc do Sở Ngoại vụ chủ trì và ngược lại", ông Dư Văn Quảng nói.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu chia nhóm thảo luận tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân

 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ cho rằng, hiện tại chưa thể có mô hình "cứng" ngay nên đề xuất xây dựng 2-3 mô hình: Lãnh đạo tỉnh đương nhiệm làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh; mô hình như Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Thọ hiện tại và có thể thảo luận thêm về mô hình khác.

Đánh giá cao mô hình của Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Canada, cho rằng đây là mô hình có thể xem xét. Bà gợi ý nên dựa trên hoạt động của các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trong các năm qua để từ đó đánh giá và đưa ra mô hình áp dụng hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Khánh Tuân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, thực tế Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai hiện chỉ có 2 biên chế, lãnh đạo tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

Ông kiến nghị 3 mô hình cho bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương: Chủ tịch đương nhiệm là lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị là cán bộ tỉnh về hưu.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Bích Việt - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - cho biết, bà được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang lúc đương chức. Thời điểm đó, bà không dành được nhiều thời gian cho công tác của Liên hiệp hữu nghị. Chỉ khi nghỉ hưu, bà mới có thời gian và điều kiện tham gia các hoạt động.

Chính vì thế, theo bà Vũ Thị Bích Việt, mô hình bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương là lãnh đạo tỉnh, thường trực kiêm nhiệm là rất khó để chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Liên hiệp hữu nghị. Bà đề nghị nên giao Giám đốc Sở Ngoại vụ đồng thời làm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Bên cạnh đó, nên có một Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị chuyên trách là lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ, nhận xét, rập khuôn theo một mô hình nhất định là rất khó bởi bộ máy có thể hiệu quả tại địa phương này nhưng áp dụng vào địa phương khác chưa chắc hiệu quả. Do vậy, bộ máy Liên hiệp hữu nghị địa phương cần có sự linh hoạt, bảo đảm khung tối thiểu có lợi chung cho tất cả, từ đó có thể tự điều chỉnh theo thực tế từng địa phương.

Cho rằng bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương không có mô hình nào chung, số lượng không thống nhất, tùy theo quy mô, đối tượng, song thay mặt các đại biểu tại nhóm thảo luận số 1, ông Vũ Văn Trà, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị TP Hải Phòng, đề xuất Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị địa phương nên bố trí một lãnh đạo tỉnh đương chức hoặc đã nghỉ hưu nhưng từng là tỉnh ủy viên.

Tại nhóm thảo luận số 5, ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó trưởng Ban châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), cho rằng trong điều kiện thực tiễn hiện nay có thể áp dụng mô hình chuyển tiếp. Đối với một số địa phương đặc thù, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc các thành phố có nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân hoặc các tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa có nhiều hoạt động phi chính phủ nước ngoài thì cần đầu tư nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân, ở đó cần có mô hình riêng.

Liên quan đến đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương - một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá, mô hình tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương hiện nay là bức tranh nhiều màu sắc. Điều quan trọng là ở các địa phương có tổ chức này thì phải có cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ này, còn nhân sự của cơ quan chuyên trách ấy phụ thuộc vào thực tế của địa phương.

 

leftcenterrightdel
Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân 

 

Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu tại bế mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân nhấn mạnh "Từng tổ chức thành viên cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình hành động của Liên hiệp hữu nghị và của tổ chức mình bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, với tinh thần "nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc", như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại tháng 12/2021"

Kết thúc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần tiếp theo cho đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân chụp ảnh lưu niệm