leftcenterrightdel
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị 

 

Hội nghị với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp hữu nghị ở địa phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và những định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2022; Kết hợp ôn lại lịch sử truyền thống của cách mạng Việt Nam thời kỳ Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941); Giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác đối ngoại nhân dân giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống và thảo luận mô hình tổ chức, phát triển Liên hiệp địa phương.

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng

 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về đường lối đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Mô hình tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hữu nghị địa phương; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống Liên hiệp hữu nghị; thảo luận nhóm về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW; nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá dù còn nhiều khó khăn song với nỗ lực của từng cán bộ, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục củng cố đơn vị đoàn kết, vững mạnh, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên, chú trọng công tác đào tạo để cán bộ có năng lực yên tâm gắn bó, cống hiến... Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là một trong những cơ sở quan trọng để các đại biểu tại Hội nghị cùng bàn thảo, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó đề xuất những ý tưởng mới và kiến nghị nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 

 

Hội nghị là dịp để toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị cũng như từng tổ chức thành viên đánh giá lại hoạt động, xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Kết quả của Hội nghị còn giúp cơ quan thường trực tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương; thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, bảo đảm cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương.

Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Nhiều kết quả khả quan đã được chia sẻ tại đây, như: Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị tăng về số lượng và chất lượng hoạt động; công tác phi chính phủ nước ngoài đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kết hoạch đề ra; công tác tham mưu, nghiên cứu tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt; công tác nội bộ được tăng cường, củng cố.

 

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đi thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó.

Ngày 6/7, nhân dịp Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm trưởng đoàn đã thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

 

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm trưởng đoàn đã thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó 

 

Đoàn đại biểu đại diện cho đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Bác Hồ - vị Cha già dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do, hòa bình cho đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Báo công với Bác tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu: "Vinh dự được Bác quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp dẫn dắt lúc sinh thời, đối ngoại nhân dân Việt Nam, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một lực lượng nòng cốt, đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh".

Theo Đại sứ, hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có 118 tổ chức thành viên, trong đó 66 tổ chức thành viên ở Trung ương và 52 tổ chức thành viên ở địa phương với hàng trăm chi hội hữu nghị và hàng trăm ngàn hội viên.

 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga báo công với Bác tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

 

Trong những năm qua, bám sát phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương đã không ngừng củng cố, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, đã thiết lập và đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với hơn 1.000 tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thiết thực vào việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; phát huy vai trò tại các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương khu vực, liên khu vực và quốc tế, chủ động tham gia, đóng góp vào công tác vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất là trong các vấn đề phức tạp, nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, an ninh nguồn nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội, nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Với những đóng góp nêu trên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hai lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều hình thức khen thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và các đối tác quốc tế.

leftcenterrightdel
 

Trước anh linh của Bác, thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hứa học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Bác; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đoàn kết một lòng xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, để đối ngoại nhân dân thực sự là một trụ cột của đối ngoại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước thực hiện tốt vai trò tiên phong của đối ngoại, xứng đáng với công ơn của Bác và các thế hệ cha anh, góp phần xây dựng thành công đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc và thúc đẩy hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới.

leftcenterrightdel
Trong sổ ghi cảm tưởng khi về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Đại sứ Nguyễn Phương Nga viết: "Mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của Bác, chúng con nguyện làm hết sức mình để xứng đáng với Bác và sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh".

 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ, các đại biểu đã thăm quan núi Các Mác, suối Lê Nin, vào hang Pác Bó tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác trong những ngày đầu về nước.