leftcenterrightdel
Mỗi trang của cuốn hộ chiếu mới đều được in các danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam

 

Động thái này nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử, địa lý của Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, hộ chiếu mới được thiết kế với các tính năng bảo mật nên rất khó làm giả.

Hộ chiếu có thiết kế trước đó, được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, vẫn có giá trị cho đến ngày hết hạn được in trên hộ chiếu.