Hồi sinh vùng “đất chết” - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Hồi sinh vùng “đất chết” - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

TCVM - Với sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc làm sạch bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị, những vùng đất một thời bị ô nhiễm bom mìn nặng, mà người dân thường gọi là vùng “đất chết” đã được hồi sinh.

Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ tầng ozone

TCVM - “Hành trình bảo vệ tầng ozone vì sự sống” là thông điệp của Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (ôzôn) năm 2020. Kể từ khi tham gia Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn từ năm 1994 đến nay, Việt Nam luôn chủ động và tích cực hành động để bảo vệ “tấm lá chắn” của hành tinh.

Việt Nam đề xuất ASEAN nghiên cứu 'du lịch cầu hàng không'

TCVM - Để khắc phục những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam đề xuất chuỗi giải pháp đột phá như nghiên cứu “du lịch cầu hàng không”, hình thành khu vực di chuyển an toàn trong ASEAN.