Ngày 9/7, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiến hành hiệp thương cử bổ sung, thay thế một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, 100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nguyên chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, 100% đại biểu cũng thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

 Ông Lê Trí Thanh (thứ hai từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Mau nhận hoa chúc mừng nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 4/7, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 16, công bố các quyết định về công tác nhân sự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Võ Xuân Ca, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban kể từ ngày 10/7.

Bên cạnh đó phân công, điều động ông Lê Trí Thanh đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giữ chức vụ bí thư Đảng đoàn kể từ ngày 4/7. Đồng thời giới thiệu hiệp thương cử giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Ông Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh kinh qua các chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn; Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Hoàng Linh