Kế hoạch này được ban hành để cơ sở đào tạo, thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo.

 Ảnh minh họa 

Theo đó, có một số mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024 mà các thí sinh cần lưu ý như sau:

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 18/7/2024 và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17h ngày 30/7/2024.

- Từ ngày 31/7/2024 đến 17h ngày 6/8/2024, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

- Chậm nhất ngày 21/7/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với khối ngành sức khỏe và sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8/2024.

- Trước 17h ngày 19/8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1, sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày.

Đến 17h ngày 27/8/2024, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến.

Căn cứ kế hoạch được ban hành, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với cơ sở đào tạo, đảm bảo thống nhất với Kế hoạch mục tiêu chung, đảm bảo công bằng đối với tất cả các thi sinh tham gia dự tuyển.

Phương Thảo