Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, các học viên tham gia lớp học được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị;

Bí thư Trung ương Đảng;

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng;

Trưởng Ban chỉ đạo lớp học;

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo lớp học.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Dangcongsan.vn) 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường lưu ý: “Càng vinh dự bao nhiêu, các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện; phải xác định thái độ học tập nghiêm túc, thực hiện tốt di huấn của Bác Hồ: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại".

So với các lớp bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ trước, thời gian học tập của lớp bồi dưỡng lần này không quá dài song từ hôm nay, các học viên bắt đầu chuyển từ vai trò người cán bộ lãnh đạo, quản lý sang vai trò là học viên của trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, chuyển từ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành sang nhiệm vụ học tập; chuyển từ môi trường làm việc tại công sở và sinh hoạt tại gia đình sang môi trường học tập trên giảng đường và ở ký túc xá.

Thường trực Ban Bí thư kỳ vọng: “Các đồng chí phải nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, gương mẫu, tự giác thực hiện nội quy, quy chế của lớp học; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện trí - đức, phong cách, hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng đã đề ra".

Đồng chí Lương Cường cũng lưu ý, trong quá trình học tập, các học viên cần tích cực, sôi nổi trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới;

chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn ra từ 08/7 đến 20/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cân nhắc, lựa chọn 33 chuyên đề bao quát các vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các học viên.

Đó là những vấn đề căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới.

Những nội dung này là kết quả nghiên cứu công phu, đúc kết kinh nghiệm quý báu các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu.

 
Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất) (Ảnh: Dangcongsan.vn) 
Những kiến thức thu nhận được từ lớp bồi dưỡng này sẽ giúp các học viên có thêm tri thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các chuyên đề do chuyên gia nước ngoài giới thiệu nội dung về xây dựng Đảng cầm quyền; về phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Ngoài thời gian học trên giảng đường, tất cả các chuyên đề đều được bố trí thời gian thảo luận, để học viên có cơ hội chia sẻ và nhận thức về nội dung các báo cáo chuyên đề, qua đó, làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan.

Hứa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, thay mặt các học viên của lớp bồi dưỡng, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Lớp trưởng khẳng định sẽ phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong học tập, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra;

tập trung lắng nghe các bài giảng, tích cực trao đổi, thảo luận để kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà các báo cáo viên, các chuyên gia truyền đạt được thấm sâu vào tư tưởng, nhận thức, thái độ, phẩm chất và năng lực của mỗi học viên;

thực hiện nghiêm nội quy của lớp, các quy định, yêu cầu của Ban chỉ đạo lớp học và Ban tổ chức lớp học;

xác định thời gian học cũng là thời gian rèn luyện tinh thần kỷ luật, tác phong, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập thể, phát huy tinh thần khiêm tốn, cầu thị trong học tập, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của mỗi lĩnh vực, địa bàn công tác để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng gặt hái được kết quả cao nhất, từ đó vận dụng vào thực tiễn sinh động ở mỗi cơ quan, đơn vị./.

 
 
Thảo Nguyên/ Theo Dangcongsan.vn