VFDA và MPA : Điện ảnh Việt Nam phải hướng tới một ngành công nghiệp làm phim thật sự

VFDA và MPA : Điện ảnh Việt Nam phải hướng tới một ngành công nghiệp làm phim thật sự

TCVM - Trong thập kỷ qua, điện ảnh và truyền hình của Việt Nam đã có những bước tiến trong việc sản xuất phim theo hướng hoà nhập và tiệm cận quốc tế, các nhà làm phim trong nước đang tạo được ấn tượng trên trường quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định về nền tảng xây dựng kịch bản, diễn xuất và luật điện ảnh.