Tiếng Việt xếp thứ 21 trong số các ngôn ngữ được nói nhiều nhất

Tiếng Việt xếp thứ 21 trong số các ngôn ngữ được nói nhiều nhất

TCVM - Trang web InsiderMonkey đưa ra thống kê về 25 ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới, trong đó Việt Nam xếp thứ 21 nhờ ưu thế dân số. Theo InsiderMonkey, dù tiếng Anh thông dụng nhất thế giới, nhưng nó không phải là ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta cần biết.