Cuốn sách quý : Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao

Cuốn sách quý : Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao

TCVM - Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao” sẽ ra mắt để chào mừng Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2022.