Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM Cầu nối sự hiểu biết và chia sẻ giá trị

Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM Cầu nối sự hiểu biết và chia sẻ giá trị

Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP. HCM sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập vào ngày 7/8/2022. Chúng tôi hình dung đó là sự bền vững của sự hiểu biết và chia sẻ. Hàng năm, Hội hữu nghị Việt Mỹ TP.HCM luôn tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị Hoa Kỳ tại Việt Nam và ngược lại