Điện ảnh và vấn đề bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ của hiệp ước quốc tế

​

Điện ảnh và vấn đề bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ của hiệp ước quốc tế ​

TCVM - Trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình của Việt Nam đã có những dấu hiệu của tiềm năng tăng trưởng đáng kể: các rạp nhiều phòng chiếu ngày càng mở rộng; các nhà làm phim trong nước đang tạo được ấn tượng trên trường quốc tế.