Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Kiến tạo hòa bình từ Geneva, Paris… đến Hà N
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Kiến tạo hòa bình từ Geneva, Paris… đến Hà N2/22/2019 9:56:00 AMTCVM - Sau sự kiện cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, rất có thể Việt Nam sẽ tiếp tục được tìm đến như một địa điểm lý tưởng cho việc đàm phán, ký những hiệp định mang giá trị quốc tế lớn.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Kiến tạo hòa bình từ Geneva, Paris… đến Hà N

TCVM - Sau sự kiện cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, rất có thể Việt Nam sẽ tiếp tục được tìm đến như một địa điểm lý tưởng cho việc đàm phán, ký những hiệp định mang giá trị quốc tế lớn.