Vinaconex muốn thoái hết vốn tại công ty con Vinahud
Vinaconex muốn thoái hết vốn tại công ty con Vinahud3/15/2021 9:05:00 AMTCVM - Tổng CTCP Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud - Mã: VHD).

Vinaconex muốn thoái hết vốn tại công ty con Vinahud

TCVM - Tổng CTCP Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud - Mã: VHD).