Mục tiêu lãi đột biến 600 tỷ đồng, Thép Nam Kim vẫn “nặng gánh” nợ
Mục tiêu lãi đột biến 600 tỷ đồng, Thép Nam Kim vẫn “nặng gánh” nợ 3/4/2021 2:00:00 PMTCVM - Năm 2021, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2020. Điểm đáng ngại là gánh nặng nợ hơn 5.000 tỷ đồng chưa “cơ cấu” xử lý được, trong khi kế hoạch phát hành cổ phiếu còn bỏ ngỏ…

Mục tiêu lãi đột biến 600 tỷ đồng, Thép Nam Kim vẫn “nặng gánh” nợ

TCVM - Năm 2021, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2020. Điểm đáng ngại là gánh nặng nợ hơn 5.000 tỷ đồng chưa “cơ cấu” xử lý được, trong khi kế hoạch phát hành cổ phiếu còn bỏ ngỏ…