Arisaig Asia Consumer Fund nâng sở hữu lên 5,06 khi cổ phiếu MWG lập đỉnh
Arisaig Asia Consumer Fund nâng sở hữu lên 5,06% khi cổ phiếu MWG lập đỉnh 2/8/2021 5:01:00 PMQuỹ ngoại Arisaig Asia Consumer Fund Limited đã chi hàng trăm tỷ đồng để gom thêm cổ phiếu MWG, nâng sở hữu lên 5,06% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Thế giới di động.

Arisaig Asia Consumer Fund nâng sở hữu lên 5,06% khi cổ phiếu MWG lập đỉnh

Quỹ ngoại Arisaig Asia Consumer Fund Limited đã chi hàng trăm tỷ đồng để gom thêm cổ phiếu MWG, nâng sở hữu lên 5,06% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Thế giới di động.