Cùng dự có các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, và lãnh đạo các bộ, ngành đã có mặt để thảo luận về hai vấn đề quan trọng: dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023.

Với tinh thần trách nhiệm cao và thảo luận sôi nổi, Chính phủ đã thảo luận và đưa ra ý kiến về 2 vấn đề quan trọng. Đầu tiên là việc sửa đổi Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng, cần có quyết nghị để sớm trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7. Thứ hai là phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2023, cần sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024. Ảnh: Chinhphu.vn

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị và trình bày các nội dung này. Ông đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ để chỉnh lý và hoàn thiện.

Thủ tướng cũng đánh giá cao ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp. Ông yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo việc tiếp thu nghiêm túc và đầy đủ ý kiến để hoàn thiện Dự án Luật và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Ông giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện 2 nội dung này.

Về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và bám sát thực tiễn để giải quyết các bài toán thực tiễn. Công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước và khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên một cách hợp tình, hợp lý, linh hoạt và tính toán hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng ngừa tham nhũng, buôn lậu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xuất khẩu, đặc biệt với những mặt hàng thiết yếu như năng lượng và lương thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian tới. Chinhphu.vn 

Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng Luật Ngân sách, có thứ tự ưu tiên và bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, cân đối giữa các vùng miền và lĩnh vực. Các dự án và lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải cần được đặc biệt chú trọng.

Ngoài các nội dung cụ thể của phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết luật đã được Quốc hội thông qua, và tiếp tục đầu tư cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quá trình xây dựng, tiếp thu và hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Chính phủ.

Hà An