Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày và xem xét 16 nội dung. Các nội dung bao gồm việc thảo luận và cho ý kiến về 8 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội trong Đợt 2 của Kỳ họp thứ 7, cùng với 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 8 dự thảo luật sau:

 1. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
 2. Luật Đường bộ
 3. Luật Thủ đô (sửa đổi)
 4. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
 6. Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
 7. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
 8. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Đồng thời, sẽ có ý kiến về 3 dự thảo nghị quyết sau:

 1. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
 2. Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 3. Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ và thể hiện rõ quan điểm về các dự án, dự thảo đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua trong Đợt 2, đặc biệt là những dự án có tác động lớn như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp như Quy hoạch không gian biển quốc gia, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), và các nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An, Đà Nẵng.

Trong thời gian diễn ra phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ngoài ra, sẽ xem xét 2 dự án luật và nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rằng những vấn đề đã được cấp thẩm quyền chấp thuận cần phải được tập trung bàn bạc, tháo gỡ khó khăn để trình Quốc hội xem xét, đặc biệt là những nội dung bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sau phát biểu khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành nội dung đầu tiên: cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Hoàng Quỳnh