Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 906/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 17/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2

Trụ sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 753 4256

Fax: 0243 836 1012

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023 

Vốn điều lệ: 671.994.100.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (VC2H2122001)

Mã chứng khoán: VC212101

Mã ISIN: VN0VC2121016

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.165 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 116.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đăng ký giao dịch trái phiếu VC212101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã HEB12101 cho Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 745/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 17/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng

Trụ sở chính: Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0988682389

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023

Vốn điều lệ: 1.034.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng (HTECH2133001)

Mã chứng khoán: HEB12101

Mã ISIN: VN0HEB121011

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.534 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.353.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng đăng ký giao dịch trái phiếu HEB12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

 Hủy và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán (Ảnh minh hoạ)

Từ ngày 20/11, VSDC lưu ký trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 908/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 17/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Trụ sở chính: Số 34 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (02973) 874.660

Fax: (02973) 866.451

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023 

Vốn điều lệ: 1.080.784.810.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKGH2124001)

Mã chứng khoán: CKG12101

Mã ISIN: VN0CKG121013

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đăng ký giao dịch trái phiếu CKG12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã HPJ12201 cho Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 907/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 17/11/2023cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế

Trụ sở chính: 137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3915 1133

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế (HPJCH2224001)

Mã chứng khoán: HPJ12201

Mã ISIN: VN0HPJ122018

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 101 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.100.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế đăng ký giao dịch trái phiếu HPJ12201 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 904/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 17/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở chính: Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271 3883 595

Fax: 0271 3887 548

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023

Vốn điều lệ: 132.038.580.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPWH2124001)

Mã chứng khoán: BPW12101

Mã ISIN: VN0BPW121019

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 600.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 60.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước đăng ký giao dịch trái phiếu BPW12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Cấp mã BVBS23271 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2023/GCNTP-VSDC ngày 17/11/2023 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/11/2023 

Vốn điều lệ: 0 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 12/2023

Mã chứng khoán: BVBS23271

Mã ISIN: VNBVBS232711

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã CVT12102 cho Công ty cổ phần CMC

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 902/2023/GCNTPRL-VSDC ngày 16/11/2023 cho trái phiếu của Công ty cổ phần CMC như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CMC

Trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 02103. 991706

Fax: 02103. 991800

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16/11/2023 

Vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần CMC (CVTB2126004)

Mã chứng khoán: CVT12102

Mã ISIN: VN0CVT121023

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17/11/2023, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên. 

* Công ty cổ phần CMC đăng ký giao dịch trái phiếu CVT12102 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Từ ngày 20/11, mã chứng khoán MSR11808 hết hiệu lực

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSR112023

Mã chứng khoán: MSR11808

Mã ISIN: VN0MSR118081

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: + Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ hạn 6 tháng đầu tiên: 10%/năm + Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ hạn 6 tháng tiếp theo: Lãi suất bằng tổng của 3,25%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 công bố vào ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Ngày phát hành: 20/11/2018

Ngày đáo hạn: 20/11/2023

Số lượng hủy đăng ký: 15.000.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 20/11/2023

Kể từ ngày 20/11/2023, mã chứng khoán MSR11808, mã ISIN VN0MSR118081 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu MSR11808.

VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán MSR11808 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. 

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán MSR11808 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 20/11/2023 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Nguyễn Linh/ Báo Nhân dân