Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa công khai các quyết định cấm đấu thầu đối với một số cá nhân, trong đó có một cá nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và thương mại Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát) khi tham gia dự thầu tại Gói thầu thi công thuộc dự án Sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (ATGT) tại Cà Mau.

Phát hiện gian lận hồ sơ thầu

Cụ thể, ngày 6/2/2024, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã ký quyết định 1015/QĐ-CĐBVN về việc liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa để đảm bảo giao thông, hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km2381+450 - Km2382+900, Km2384+350 - Km2384+550, Km2389+370 - Km2389+850, Km2407+900 - Km2408+250, Km2412+600 - Km2413+000, Km2413+800 - Km2414+000, Km2426+600 - Km2426+900, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau.

Kết luận về của Tổ chuyên gia.

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu tại các dự án do Cục là cấp quyết định đầu tư trong thời gian 3 năm tính từ ngày 6/2/2024, đối với ông Vũ Văn Hậu (sinh ngày 20/10/1978, thường trú tại Nam Dương, Nam Trực, Nam Định). Cá nhận ông Hậu được xác định vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Trước đó, tại báo cáo đánh giá E-HSĐXKT của Tổ chuyên gia đấu thầu (Ban Quản lý dự án 8 – bên mời thầu), về nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng) - trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT của nhà thầu, bên mời thầu có nghi vấn một số nội dung nhà thầu kê khai và cung cấp tài liệu không trung thực về văn bằng tốt nghiệp đại học đối với vị trí chỉ huy trưởng công trình là ông Vũ Văn Hậu và đã có Văn bản số 2560/BQLDA8-KTKH ngày 25/10/2023 gửi Trường Đại học Giao thông vận tải để xác nhận về thông tin nêu trên. 

Ngày 30/10/2023, Trường Đại học Giao thông vận tải có văn bản xác nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của ông Vũ Văn Hậu là không chính xác. 

Để đảm bảo tính khách quan và trung thực ngày 06/11/2023, Bên mời thầu có Văn bản số 2724/BQLDA8-KTKH gửi Nhà thầu yêu cầu làm rõ về văn bằng tốt nghiệp đại học đối với ông Vũ Văn Hậu. 

Ngày 08/11/2023, Bên mời thầu nhận được Văn bản số 37/2023/TP-CV của nhà thầu phúc đáp như sau: “Qua rà soát hồ sơ, Ông Vũ Văn Hậu đã cung cấp bằng Đại học không đúng và đã thiếu sót trong việc kiểm tra, đối chiếu bằng cấp gây thiệt hại về uy tín thương hiệu cho Công ty, kèm theo Biên bản xử lý kỷ luật ông Vũ Văn Hậu với hình thức buộc thôi việc”.

Căn cứ văn bản của Trường Đại học GTVT, E-HSDT và văn bản làm rõ của Nhà thầu; Tổ chuyên gia thống nhất E-HSĐXKT có dấu hiệu gian lận khi cung cấp tài liệu theo quy định của Luật đấu thầu tại điểm c, khoản 4, Điều 89.

Theo đó, Tổ chuyên gia kiến nghị xem xét trách nhiệm của tổ chức (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và thương mại Thịnh Phát) và cá nhân (ông Vũ Văn Hậu), để đẩy nhanh tiến độ dự án, sau khi xác định được cụ thể hành vi cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ kiến nghị xử lý cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm (do vi phạm lần đầu) theo quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

Mặc dù, thông tin E-HSĐXKT của Công ty Thịnh Phát có dấu hiệu gian lận khi cung cấp tài liệu theo quy định của Luật đấu thầu tại điểm c, khoản 4, Điều 89, thế nhưng điều khiến dư luận thắc mắc vì sao phía Cục Đường bộ Việt Nam lại chỉ ra quyết định cấm thầu đối với cá nhân mà không phải pháp nhân Công ty?

Tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định một trong các điều kiện để nhà thầu là tổ chức có đủ tư cách hợp lệ là không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu; Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP gian lận là một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu và tổ chức cá nhân gian lận sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 đến 5 năm.

Căn cứ Điểm a Khoản 3; Điểm a Khoản 4 Điều 90 Luật Đấu thầu, người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình, quyết định xử lý vi phạm phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời phải được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp. Danh sách các nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã bị người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia đấu thầu do hành vi gian lận nêu trên thì nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Ngoài ra, việc xử lý tình huống trong đấu thầu thực hiện theo Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà thầu quen mặt tại Cục Đường Bộ VN

Theo dữ liệu, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và thương mại Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát) trúng ít nhất 29 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 742,7 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập gần 214 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 528,7 tỷ đồng. 

Tại Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Thịnh Phát từng tham gia 19 gói thầu do Ban Quản lý dự án 8 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) mời thầu và trúng 12 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 185,2 tỷ đồng và có tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán là 97,43%

Đơn cử, ngày 19/3/2024, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, công trình sửa chữa vạch sơn kẻ đường các đoạn: Km75+100 - Km84+000, Km86+200 - Km88+800, Km89+500 - Km92+700, Km93+750 - Km97+300; Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn: Km84+600 - Km85+120, Km88+800 - Km89+500, Km92+700 - Km93+750, Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Thịnh Phát với giá trúng thầu hơn 7,59 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 8,68 tỷ đồng. 

Tiếp đó, ngày 29/2/2024, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1284+00 - Km1287+700, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên. Liên danh nhà thầu trúng thầu là Công ty Thịnh Phát - Công ty Cổ phần giao thông Hà Nội, với giá trúng thầu hơn 37,07 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 37,20 tỷ đồng. 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 tại tỉnh Phú Yên. 

Hay tại Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1173+00 - Km1175+560 (tuyến cũ - trái - QL.1); Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km1173+300-Km1173+820 (T+P), Km1174+000-Km1174+505 (P), Km1174+750-Km1174+1030 (P), Km1174+1035-Km1175+200 (T), (tuyến cũ) QL.1, tỉnh Bình Định do Ban Quản lý dự án 5 là bên mời thầu. Liên danh nhà thầu trúng thầu là: Công ty Thịnh Phát - Công ty Cổ phần Xây dựng P&T với giá trúng thầu hơn 21,57 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 21,62 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Thịnh Phát cũng được Cục Đường bộ Việt Nam “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, công trình sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn: Km2186+030 – Km2186+100; Km2190+600-Km2191+200; Km2192+570 – Km2196+700; Km2196+880 – Km2196+970; Km2200-Km2201+250; Km2201+550-Km2202;Km2221+800-Km2222+050; Km2227+990 – Km2229+400, Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu. Nhà thầu Công ty Thịnh Phát trúng thầu với giá trúng thầu hơn 17,54 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 18,6 tỷ đồng. 

Minh Trí