Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại & Dịch vụ Minh Tuấn đã tham gia 181 gói thầu, trong đó trúng 163 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.723,8 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 2.445,8 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 278 tỷ đồng. Các dự án công ty tham gia đa số là các dự án hạ tầng kỹ thuật có sử dụng vốn nhà nước.

"Một mình một ngựa" tại huyện Xuyên Mộc

 Ngày 28/3/2024, PGĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Nguyễn Hữu Lâu ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn.

Ngày 28/3/2024, PGĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Nguyễn Hữu Lâu ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 04- Xây dựng thuộc dự án nâng cấp,sửa chữa đường ấp Bà Rịa BR-2B, BR-8, BR-24,BR-27, xã Phước Tân. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn (Công ty Minh Tuấn) với giá trúng thầu hơn 12,67 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 13,19 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04-Xây dựng thuộc dự án kiên cố hoá tuyến đường khu dân cư các ấp: Nhân Thuận, Nhân Trung, Nhân Hoà, Nhân Tâm, Nhân Tiến và Xây dựng mương thoát nước: Nhân Hoà, Nhân Nghĩa xã Xuyên Mộc. hà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 12,76 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 13,17 tỷ đồng. 

Ngày 25/12/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04- Xây dựng thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đường GTNT các ấp Phúc Sơn, Phú Thiện, Phú Tâm, xã Hoà Hiệp. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 12,67 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 13,09 tỷ đồng. 

Ngày 22/12/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn tiếp tục ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04-Xây dựng thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đường và mương thoát nước Nhân Thuận, Nhân Trí, Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, cho nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 11,21 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 11,55 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn ký quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn.  

Tiếp đó, ngày 30/11/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04-Xây dựng và thiết bị thuộc dự án xây mới và nâng cấp các nhà văn hoá ấp trên địa bàn xã Bàu Lâm. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 9,53 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 9,77 tỷ đồng. 

Cách sau đó 2 ngày, ngày 28/11/2023, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc Lê Hoàng Sơn ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09-Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 23,39 tỷ đồng; giá dự toán hơn 23,68 tỷ đồng. 

Ngày 2/11/2023, Trưởng phòng Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Xuyên Mộc ký quyết định lựa chọn nhà thầu gói xây dựng (Gói thầu số 05) thuộc công trình nâng cấp nhựa đường Tô Định ấp Nhân Trí, đường ấp Nhân Đức, Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 10,75 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 11,03 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 3/10/2023, Giám đốc Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hoàng Trung Kiên ký quyết định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20- Xây lắp đoạn từ km24+057,45 đến km27+339,28 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 328 (phần còn lại), huyện xuyên Mộc. Theo đóm nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 139,22 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 140,14 tỷ đồng. 

Dữ liệu cũng cho thấy, ngày 11/8/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Nguyễn Hữu Lộc ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 13-Xây lắp (gồm chi phí lắp + hạng mục chung + dự phòng phí) lý trình km0+924,00 đến km1+644,15, thuộc dự án mở rộng nâng cấp đường Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Minh Tuấn với giá trúng thầu hơn 16,78 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 17,20 tỷ đồng. 

Một tháng cao điểm trúng liền 6 gói thầu

Dõi theo lịch sử đấu thầu của Công ty Minh Tuấn cho thấy, trong các tháng 7 và tháng 8/2022, đơn vị này thường xuyên trúng các gói thầu tại huyện Xuyên Mộc do ông Lê Hoàng Sơn, GĐ Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc ký quyết định phê duyệt. 

Riêng tháng 7/2022 trúng tới 6 gói thầu. Cụ thể, ngày 11/7/2022, ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc đã ký Quyết định số 503/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 04 - Xây dựng và thiết bị thuộc dự án Xây dựng hệ thống điện hạ thế liên xã Xuyên Mộc - Bình Châu - Hoà Hưng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn trúng thầu với giá 8.191.608.515 đồng, giá gói thầu là 8.208.056.049 đồng, tiết kiệm ngân sách hơn 16,4 triệu đồng, một con số khá khiêm tốn.

Tiếp đến ngày 14/7/2022, ông Lê Hoàng Sơn tiếp tục ký Quyết định số 519/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 – Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường Thạch Sơn 2B, tổ 13 ấp Bà Rịa, xã Phước Thuận cho Công ty Minh Tuấn. Theo đó, đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu là 11.320.377.448 đồng, giá gói thầu là 11.344.940.025 đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 24,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 14/7/2022, ông Lê Hoàng Sơn tiếp tục có quyết định chấp thuận cho Công ty Minh Tuấn trúng thầu tại Gói thầu 04 – Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp nhựa đường GTNT liên ấp 3,5,7 xã Hoà Bình, với giá trúng thầu là 12.241.303.675 đồng. Giá dự toán gói thầu là 12.253.825.884 đồng.

Tại Quyết định số 595/QĐ-BQLDA ngày 26/7/2022 do ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 – Xây dựng thuộc dự án Nạo vét thoát lũ đoạn suối ấp Phú Lâm (đầu tuyến trường cai nghiện, cuối tuyến Cầu Một Ngà) xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn với giá trúng thầu là 6.599.142.230 đồng, giá dự toán gói thầu là 6.607.539.314 đồng.

Ngày (26/7/2022)ông Lê Hoàng Sơn tiếp tục phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn trúng thầu gói thầu số 4 - Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường ấp 1 xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Cùng ngày (26/7/2022), ông Lê Hoàng Sơn tiếp tục phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn trúng thầu gói thầu số 4 - Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường ấp 1 xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc với giá trúng thầu 11.330.808.668 đồng, giá dự toán gói thầu là 11.346.268.183 đồng.

Sau đó 2 ngày, 28/7/2022, ông Lê Hoàng Sơn tiếp tục ký Quyết định số 607/QĐ-BQLDA cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn trúng gói thầu số 04 – Xây dựng thuộc dự án Bê tông hoá đường ấp 1, ấp 2 Tây, ấp 2 Đông, ấp 2B, ấp 3, ấp 3B, ấp 4 xã Bàu Lâm với giá trúng thầu 11.716.860.822 đồng, giá dự toán 11.733.152.116 đồng.

Trong khi đó, tháng 8/2022 trúng liên tiếp 3 gói thầu. Cụ thể, ngày 3/8/2022, ông Sơn lại tiếp tục phê duyệt Gói thầu số 04 – Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường giao thông ấp 1-2, xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc cho Công ty Minh Tuấn trúng thầu với giá 11.137.161.658 đồng, giá dự toán là 11.156.402.045 đồng.

Tiếp đến ngày 10/8/2022, ông Sơn tiếp tục phê duyệt Gói thầu số 04 - Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường tổ 1, 2, 3 Tân Rú, tổ 11, 19 Thạch Sơn 2B, xã Phước Tân cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn trúng thầu với giá 10.107.354.699 đồng, giá dự toán là 10.114.182.556 đồng.

Đến ngày 18/8/2022, Công ty Minh Tuấn tiếp tục trúng thầu Gói thầu số 04 - Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa đường trung tâm hành chính xã Hoà Hội với giá 11.472.695.420 đồng, giá dự toán 11.483.155.472 đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn được thành lập ngày 12/12/2003, có trụ sở tại số 243 đường 27/4, khu phố Thạnh Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Thuận. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật (cụ thể, xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, đường ống cấp thoát nước; xây dựng trạm bơm; xây dựng kết cấu công trình; xây dựng công trình điện đến 35KV).

Đáng chú ý là tất cả các gói thầu tham gia đã trúng của Công ty Minh Tuấn đều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, kém tính cạnh tranh. Nhìn vào thành tích của Công ty Minh Tuấn trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ khiến nhiều công ty sẽ phải ngưỡng mộ và mơ ước.


Minh Trí