Trước khi tiến hành biểu quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngày 26/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo đầy đủ số 893/BC-UBTVQH15 về việc này.

Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Quochoi.vn 

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý thành 9 chương, 89 điều, giữ nguyên số chương và số điều; lược bỏ Điều 2 về đối tượng áp dụng và tách Điều 38 thành 2 điều (Điều 37 và Điều 38); tiếp thu, chỉnh lý nội dung và kỹ thuật của 87 điều, giữ nguyên nội dung của 1 điều (Điều 20).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, các ĐBQH đã góp ý về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm TTATGTĐB, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở dữ liệu về TTATGTĐB và các hành vi bị nghiêm cấm. Các nội dung góp ý đều được giải trình và tiếp thu trong dự thảo Báo cáo đầy đủ.

UBTVQH đã chỉ đạo trao đổi với Chính phủ để thống nhất chỉnh sửa quy định này tại khoản 1 Điều 4 của dự thảo Luật nhằm đảm bảo tính khả thi và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Liên quan đến quy định cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 Điều 87, giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, các ý kiến của ĐBQH về quy tắc chung và các quy tắc cụ thể đã được thể hiện trong dự thảo Báo cáo đầy đủ. Nhiều ĐBQH đã góp ý về các quy định liên quan đến bảo vệ trẻ em, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các ý kiến góp ý về kỹ thuật văn bản đã được UBTVQH chỉ đạo tiếp thu, giải trình phù hợp.

 Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 388 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 79,84%). Ảnh: Quochoi.vn

Các ĐBQH đã tham gia ý kiến cụ thể về di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ; Trung tâm chỉ huy giao thông; bảo đảm TTATGT đối với việc sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ; thống kê tai nạn giao thông đường bộ và Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Các ý kiến trên đã được giải trình và tiếp thu toàn diện trong dự thảo Báo cáo đầy đủ.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung khoản 4 Điều 88 quy định: “Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành” và bổ sung quy định chuyển tiếp về nội dung này tại khoản 7 Điều 89 dự thảo Luật.

Ngoài các nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát và chỉnh sửa kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật cho phù hợp.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả cho thấy, có 388 đại biểu tán thành (chiếm 79,84%). Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 

Hoàng Quỳnh