Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 10/1 tại Hà Nội.

Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Điển hình như Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 7 Đề án lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 
 

Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra, giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm về tham nhũng, tiêu cực; tham mưu rà soát 7.527 kết luận thanh tra kinh tế-xã hội; ban hành 6.132 văn bản hướng dẫn, đôn đốc về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2023, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát hiện, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 580 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; 780 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 252 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực do các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tự phát hiện.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tuy mới được thành lập nhưng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Năm 2023, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương; đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 2 lần so với năm 2022)...

 

Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý; nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó là tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, lĩnh vực đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Võ Văn Dũng, năm 2024, Ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh còn tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Theo TTXVN