Chương trình có sự tham gia của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bà Nguyễn Phương Nga; Các ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương. 

 

leftcenterrightdel
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được đặc biệt triển khai thông qua thống nhất nhận thức và hành động

 

Về những đặc điểm lớn của tình hình quốc tế và khu vực, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bà Nguyễn Phương Nga nhận định đại dịch Covid-19 tiếp tục là nhân tố tác động dài hạn tới đời sống quốc tế khi tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sự bùng phát cục bộ gia tăng, tập trung tại một số khu vực, trong đó có châu Âu, Trung Quốc… Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine tác động mạnh đến cục diện thế giới, đánh dấu sự trở lại của Nga với chính sách đối ngoại mới dựa vào khái niệm “Thế giới Nga”, ảnh hưởng tới vai trò của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và hình ảnh của Liên hiệp quốc cũng như quan hệ giữa các nước lớn, đồng thời tạo ra cuộc khủng hoảng trên các lĩnh vực năng lượng, lương thực, kinh tế và dẫn tới lạm phát ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. 

 

leftcenterrightdel
 Chủ đề năm 2023 là “Đối ngoại nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội”

 

Phát biểu về thuận lợi đối với Việt Nam, Bà Nguyễn Phương Nga cho biết Việt Nam nằm ở khu vực trọng tâm chiến lược của các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ…, theo đó các nước lớn thể hiện sự coi trọng và đặt Việt Nam ở vị trí ưu tiên hơn trong chính sách đối ngoại cũng như đầu tư. Sự xuất hiện của nhiều hình thức tập hợp lực lượng góp phần mở rộng “không gian đối ngoại” và đa dạng hóa sự lựa chọn chính sách của Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vừa thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước lớn, vừa chủ động và tích cực tham gia vào các tập hợp lực lượng do các nước vừa và nhỏ dẫn dắt, đặc biệt là ASEAN. 

 

leftcenterrightdel
Tiếp tục tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2023 

 

Về kết quả công tác năm 2022, nổi bật trong đó là phổ biến rộng rãi, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và 36/52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở địa phương chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. 

 

leftcenterrightdel
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 theo hướng chủ động và hiệu quả

 

Năm láng giềng được tập trung triển khai với các chuỗi hoạt động đối ngoại nhân dân ở các cấp với Lào và Campuchia chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào (kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào), Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia); ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2027 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

Năm đa phương đã tổ chức thành công Đại hội Hội đồng hòa bình thế giới lần thứ 22; tham gia chủ động tích cực tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2022 tại Campuchia và các hội thảo, diễn đàn, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế.

Về phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2023, cần tiếp tục tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo đúng Quy chế 272-QĐ/TW, Chỉ thị 38-CT/TW, Chỉ thị 12-CT/TW, Kết luận 158-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trên tinh thần đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 theo hướng chủ động và hiệu quả, lấy chủ đề năm 2023 là “Đối ngoại nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong đó, công tác người Việt Nam ở nước ngoài được đặc biệt triển khai thông qua thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, quán triệt sâu sắc, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/03/2004, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.