leftcenterrightdel
 

Cuộc gặp gỡ do bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Iraklis Tsavdaridis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới đồng chủ trì.

Đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Chào mừng các đại biểu đến Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, bà Nguyễn Phương Nga đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ Hội đồng hoà bình thế dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, hoà bình, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đồng thời chân thành cảm ơn các bạn đã tín nhiệm dành cho Việt Nam vinh dự lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới .

Tại cuộc gặp gỡ, bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ tới các đại biểu một số thông tin khái quát về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, về chính sách đối ngoại của Việt Nam và đường lối phát triển đất nước trong thời gian tới. Bà tin rằng, trong những ngày tham dự Đại hội, các đại biểu quốc tế sẽ có dịp tìm hiểu về đất nước, con người, tận mắt chứng kiến sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước Việt Nam.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Cuộc Gặp gữ Việt nam

 

Trải qua 35 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: Kinh tế - xã hội ổn định và ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt cả về mức sống và chất lượng cuộc sống; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh; an ninh quốc phòng được giữ vững, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Từ một đất nước có nền kinh tế lạc hậu, dựa trên nông nghiệp là chính, Việt Nam chuyển sang nền kinh tế đa dạng, có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và cân đối trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Quy mô nền kinh tế đạt trên gần 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người hơn 3.700 USD năm 2021; quy mô thương mại đạt 670 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Bên cạnh hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, đang tích cực triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Nhà nước quan tâm phát triển vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, xây nhà chống bão, lũ, phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước sạch đến các vùng khó khăn. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,2% vào năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều mới.

Giáo dục tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng.

Việt Nam duy trì 20% chi tiêu Nhà nước cho giáo dục. Cả 63 tỉnh, thành phố đều đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học.

Tại Việt Nam, hệ thống tổ chức y tế tiếp tục được kiện toàn. Quy mô, năng lực, chất lượng y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có bước phát triển, tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Năm 2015, Việt Nam đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về tỷ lệ tử vong mẹ giảm 3/4 so với năm 1990. Việc chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật và các nhóm yếu thế được quan tâm thực hiện, thông qua việc trợ cấp cho người khuyết tật, xây dựng các cơ sở đào tạo người khuyết tật; quan tâm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chăm sóc người cao tuổi. 

 

leftcenterrightdel
 

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị cũng thông tin, Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực bình đẳng giới, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, có nhiều hình thức và quy định bảo vệ phụ nữ.

Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ và hiện đang nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững 2030, trong đó có các mục tiêu về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và thiên tai, Việt Nam rất chú trọng hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện Chương trình mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tập trung nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế các-bon thấp và chủ động tham gia hợp tác quốc tế để bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu.

 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ thông tin về Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO)

 

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian qua, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác cả ở cấp độ song phương và đa phương, trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia. Việt Nam có quan hệ với 247 chính đảng trên phạm vi 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam đã xây dựng, vun đắp quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước trên thế giới.

Trong thời gian qua, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác cả ở cấp độ song phương và đa phương, trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các tổ chức nhân dân Việt Nam tích cực thiết lập quan hệ với hàng nghìn tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài, góp phần tạo nên mạng lưới quan hệ vững chắc, bền chặt với bạn bè truyền thống và các đối tác mới.

Đến nay, Việt Nam đã tham gia và là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu (như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO). Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực tham gia các thể chế quốc tế, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng; tích cực tham gia và có đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đa phương của các chính đảng, tham gia nỗ lực quốc tế thúc đẩy hòa giải, giải quyết xung đột, kiến tạo hòa bình…

Từ năm 2014 Việt Nam đã tích cực tham gia vào hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, đã cử trên 500 lượt sỹ quan tham mưu, 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 và 1 đơn vị công binh đến các phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc ở châu Phi.

Cổ vũ, tiếp sức cho Việt Nam thực hiện mục tiêu đề ra

Đề cập đến đường lối phát triển đất nước trong thời gian tới, bà Nguyễn Phương Nga cho biết, Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, thực chất, hiệu quả. Mục tiêu là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN.

Thông tin về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VIệt Nam, bà Nguyễn Phương Nga nói, đây là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.

Trong đó, Ủy ban Hoà bình Việt Nam được thành lập vào năm 1950 với mục đích tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, phong trào hòa bình trên thế giới tại các diễn đàn song phương và đa phương; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác vì hòa bình và phát triển giữa Việt Nam và các nước yêu chuộng hòa bình, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã lắng nghe những trao đổi và trả lời các câu hỏi của các đại biểu

 

Tại cuộc trao đổi, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề phổ cập giáo dục, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, chính sách ngoại giao của Việt Nam... và được giải đáp trên tinh thần cởi mở, tin cậy. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã lắng nghe những trao đổi và trả lời các câu hỏi của các đại biểu đến từ nhiều nước. 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các đại biểu đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành. Bà nói: “Việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới trong tháng 11/2022 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại, vì một thế giới hòa bình, công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh".

 

leftcenterrightdel
Khung cảnh cuộc gặp gỡ

 

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Sự ủng hộ, giúp đỡ của các đại biểu là nguồn cổ vũ đối với chúng tôi, là nhân tố quyết định tiếp sức cho chúng tôi trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời giúp chúng tôi thêm vững bước và tiến nhanh hơn trên con đường đã chọn, xây dựng một nước Việt Nam XHCN hùng cường, giàu mạnh, phồn vinh và tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”.