LHP châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất – Sự kiện đáng mong chờ tại thành phố đáng sống

LHP châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất – Sự kiện đáng mong chờ tại thành phố đáng sống

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 (Danang Asian Film Festival – DANAFF) sẽ được tổ chức từ ngày 09-13/05/2023 do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện.