leftcenterrightdel
Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

 

Còn Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ nhận định: Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hệ thống đa phương, đồng thời là sự tiếp nối các hoạt động ngoại giao cấp cao của lãnh đạo nước ta tại Liên Hợp Quốc sau khi Việt Nam hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021.

Đại sứ cho biết trong suốt nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực, Việt Nam đã tích cực tham gia tất cả các hoạt động của HĐBA, để lại những dấu ấn quan trọng trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới.

Những quyết định của HĐBA do Việt Nam đề xướng, chủ trì soạn thảo, thương lượng và kiến nghị thông qua như các Tuyên bố của Chủ tịch HĐBA về thượng tôn Hiến chương LHQ trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, về giải quyết hậu quả của bom mìn trong xung đột, về nâng cao vai trò và thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức khu vực và LHQ trong gìn gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như Nghị quyết 2573 của HĐBA về bảo vệ có sở hạ tầng thiết yếu đối với cuộc sống của người dân trong xung đột... có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với những nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới bớt bất ổn hơn, bớt đau thương hơn.

Những đóng góp này cùng với những nội dung hợp tác, phối hợp với các nước, cả trong và ngoài HĐBA, đã làm cho hình ảnh của Việt Nam trong lòng các đối tác sâu đậm thêm, thân thiện thêm, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định.

Đại sứ cho rằng chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Liên Hợp Quốc sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng cả về tính biểu tượng và thực chất.

Về biểu tượng, chuyến thăm một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam đối với vai trò của ngoại giao đa phương, hệ thống đa phương, đặc biệt là LHQ, nhất là trong bối cảnh tổ chức này đang đứng trước thách thức phức tạp chưa từng có; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời còn là sự tiếp nối các hoạt động ngoại giao cấp cao của lãnh đạo nước ta tại LHQ sau khi Việt Nam hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021.

Về thực chất, đây là cơ hội rất quan trọng để hai bên trao đổi về các định hướng lớn, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan LHQ, sau 45 năm kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này, trong đó, hai chủ đề được LHQ quan tâm rất lớn là thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đến 2030 và việc triển khai thực hiện các cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ tin tưởng, với những gì đã và đang triển khai, chuyến thăm làm việc của Thủ tướng tại LHQ tới đây sẽ thành công tốt đẹp để một lần nữa hình ảnh của Việt Nam tại LHQ, diễn đàn lớn nhất hành tinh, sẽ lại nổi trội.