Tổng thống Biden siết chặt hơn "danh sách đen" công ty Trung Quốc?

Tổng thống Biden siết chặt hơn "danh sách đen" công ty Trung Quốc?

TCVM - Nguồn tin của hãng tin Bloomberg cho biết theo lệnh sửa đổi của Tổng thống Biden, Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm lập danh sách các công ty có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính vì liên quan đến lĩnh vực công nghệ giám sát và quốc phòng của Trung Quốc