10 quốc gia nhiều sân bay nhất thế giới

10 quốc gia nhiều sân bay nhất thế giới

TCVM - Simple Flying vừa đưa ra thống kê danh sách những quốc gia có nhiều sân bay nhất thế giới. Với gần 20.000 sân bay trên toàn quốc, Mỹ là quốc gia có số lượng sân bay nhiều nhất thế giới.