Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper: Khởi động kỷ nguyên mới trong quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ


TCVM - Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN (8-8-1967 - 2022), Đại sứ các nước ASEAN và các đối tác của Hiệp hội đã chia sẻ về những thành tựu hợp tác giữa hai bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và bền vững. phát triển trong toàn khu vực.