Các đoàn doanh nghiệp Mỹ sắp đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư


TCVM - Theo kế hoạch đã dự định trong tuần này, 2 đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.