Đại sứ Phạm Quang Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Việt - Mỹ


TCVM - Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.