leftcenterrightdel

Hài cốt lính Mỹ được hồi hương từ sân bay quốc tế Đà Nẵng hồi năm 2018. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Việt Nam bàn giao 4 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh được đội hỗn hợp phát hiện trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 138-143.

.4 bộ hài cốt bàn giao lần này do đội hỗn hợp khai quật được trong các đợt tìm kiếm chung lần thứ 138-143 diễn ra từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021. Các chuyên gia pháp y Việt Nam và Mỹ đã tiến hành giám định tại Hà Nội, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Mỹ, để xác minh thêm.

Tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ. Đây là đợt bàn giao hài cốt lần thứ 156 kể từ năm 1973.