leftcenterrightdel
Tại lễ ký kết (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội)

 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ngày 12/9 thông báo đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên (MOU) với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) nhằm nâng cao chất lượng của Giáo dục đại học Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc Phái đoàn USAID / Việt Nam Aler Grubbs đã ký Biên bản ghi nhớ vào ngày 9 tháng 9 tại buổi lễ do Bộ GD & ĐT chủ trì.
Biên bản ghi nhớ được xây dựng dựa trên sự hợp tác kéo dài hàng thập kỷ của USAID với Việt Nam về các chương trình hợp tác giáo dục đại học. Biên bản ghi nhớ mở rộng sự hỗ trợ của USAID đối với Bộ GD & ĐT để thúc đẩy giáo dục đại học của Việt Nam trở nên đổi mới và cạnh tranh hơn nữa.
“Chúng tôi hoan nghênh Chính phủ Việt Nam về những cải cách nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục đại học cạnh tranh toàn cầu”, Giám đốc Phái đoàn Grubbs cho biết trong bài phát biểu tại buổi lễ. “ Biên bản ghi nhớ đầu tiên giữa USAID và Bộ Giáo dục và Đào tạo này đánh dấu cam kết liên tục của chúng tôi trong việc hợp tác trong một loạt các chương trình hợp tác giáo dục đại học sẽ hỗ trợ trực tiếp các mục tiêu cải cách giáo dục đại học đầy tham vọng của Bộ GD & ĐT.”
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sơn cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đặc biệt là quan hệ hợp tác sâu rộng với Việt Nam về giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Chia sẻ về việc giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước một 'cuộc cách mạng lớn', ông Sơn cho rằng trong quá trình này, nỗ lực nội bộ đóng vai trò then chốt, nhưng sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng sẽ rất quan trọng, đồng thời đề nghị Chính phủ và ngành giáo dục Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ. thể chế.
Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 của Việt Nam đang thúc đẩy những thay đổi đáng kể để đưa đất nước hướng tới một hệ thống giáo dục đại học cởi mở hơn.
Luật quy định chi tiết để các trường đại học công lập có các cơ quan thẩm quyền mới về chương trình giảng dạy, tuyển dụng, tuyển sinh, huy động và quản lý nguồn lực.
USAID cho biết  ủng hộ nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.
Hợp tác với các tổ chức giáo dục đại học Hoa Kỳ và khu vực tư nhân, USAID đã giúp các trường đại học Việt Nam nâng cao chất lượng học thuật và tăng cường quản trị thể chế để trở thành mô hình giáo dục đại học hiện đại và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhiều chương trình trong số này đã kết nối các trường đại học Việt Nam với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và các công ty tư nhân để phát triển những đổi mới trong giảng dạy và học tập, kiểm định chất lượng, cải cách chương trình giảng dạy, nghiên cứu và liên kết giữa các trường đại học và ngành.
Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ, USAID sẽ hỗ trợ Bộ GD & ĐT một dự án mới cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để xem xét và cải thiện các chính sách giáo dục đại học.
Việc cải thiện các chính sách sẽ thúc đẩy tự chủ đại học, đảm bảo chất lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực then chốt quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế liên tục của Việt Nam