leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop.

Hội Hữu nghị Việt - Mỹ được thành lập theo quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị, là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Trị, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

Hội có nhiệm vụ tham mưu cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các cấp, ngành của tỉnh triển khai, mở rộng các hoạt động đoàn kết, hữu nghị có hiệu quả giữa Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Nhân dân Mỹ; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân Mỹ và Nhân dân Quảng Trị góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở quán triệt phương châm: “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút hội viên và người dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị, hợp tác phát triển với nhân dân Mỹ. Ủng hộ tích cực phong trào bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, bảo vệ môi trường; gắn hoạt động hợp tác vì hòa bình, hữu nghị với phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa nhân dân giữa hai nước, trao đổi các đoàn của các tầng lớp nhân dân hai nước; Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, khuyến nghị giải pháp, chính sách về quan hệ Việt - Mỹ; Tổ chức các hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… giữa Việt Nam và Mỹ.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt gồm 11 thành viên. Ông Thái Hữu Liêu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ được bầu làm chủ tịch hội.

Dịp này, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop đã trao bằng khen cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đức Quang ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân trong tăng cường mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.