Trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy làm tiếc về việc, mặc dù đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng, song Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam".

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không ai bị phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động của tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Các quyền này đã được nêu rõ trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam, cũng như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản pháp luật liên quan, được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng 

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. 

Trên tinh thần đó, Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ cần có đánh giá khách quan dựa trên các luồng thông tin chính xác và toàn diện về tình hình thực tế tại Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.

Thu Thuỷ