leftcenterrightdel
 

 

Tính đến tháng 2/2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 6%, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 947 triệu USD, giảm 14%.

Sau 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đạt 14,9 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt hơn 13 tỷ USD, giảm 21% và kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,9 tỷ USD, giảm 14%.

Trong vòng 2 tháng, Việt Nam có 4 mặt hàng đạt tổng trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD từ thị trường Hoa Kỳ.