leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi Lễ ký kết thỏa hợp tác

 

Synopsys sẽ giúp Ban quản lý SHTP thành lập trung tâm thiết kế chip thông qua chương trình tài trợ phần mềm nhằm nuôi dưỡng các tài năng thiết kế chip và phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam.

Nó cũng sẽ cung cấp một chương trình giảng dạy phần mềm cho các trường đại học và một chương trình đào tạo giảng viên cho Ban quản lý SHTP.

Ban quản lý SHTP sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho việc thành lập trung tâm.

Sau khi hoàn thành, trung tâm sẽ đón các giảng viên của Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến đào tạo và giảng dạy tại đây.

Synopsys được coi là một trong những công ty hàng đầu toàn cầu về EDA và chất bán dẫn, cung cấp một loạt các dịch vụ bảo mật và công cụ kiểm tra trong ngành