leftcenterrightdel
Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper phát biểu tại sự kiện. Ảnh: USAID

 

Bắt đầu tư tháng 8-2022, Hoa Kỳ đã khởi động quan hệ đối tác kéo dài 5 năm, trị giá 14,2 triệu đô la Mỹ với ba trường đại học hàng đầu của Việt Nam nhằm tăng cường giáo dục đại học ở Việt Nam.

Khoản tài trợ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), là một phần của Đối tác Cải cách Giáo dục Đại học do Phó Chủ tịch Kamala Harris công bố trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 8 năm 2021, sẽ hợp tác với các trường đại học, các quan chức chính phủ và các đối tác trong ngành tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án do USAID hỗ trợ, đối tác Hoa Kỳ là Đại học Indiana sẽ làm việc với 3 trường đại học lớn nhất của Việt Nam gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).) để  nâng cao chất lượng học tập của họ, tăng cường quản trị thể chế và cho phép họ trở thành những mô hình giáo dục đại học hiện đại trên khắp Việt Nam. 

Sự hợp tác sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bằng cách mang lại lợi ích cho hơn 200.000 sinh viên và trang bị cho họ các kỹ năng để phát triển mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh.

 

leftcenterrightdel
Đại diện các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ bấm nút khởi động Dự án. Ảnh: USAID

 

“Hoa Kỳ là một đối tác cam kết hỗ trợ sự thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam”, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper cho biết trong bài phát biểu tại sự kiện này.

“Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp với thị trường của giáo dục đại học để thúc đẩy tăng trưởng lâu dài,” Đại sứ nói thêm.

Sự hợp tác sẽ hoạt động để đạt được ba mục tiêu cho các trường đại học: tăng tính bền vững và tự chủ, nâng cao chất lượng học thuật, và tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới.

Các hoạt động cốt lõi sẽ tăng cường quản trị trường đại học và hệ thống tài chính, cung cấp đào tạo giảng viên về thiết kế các khóa học hiện đại, tạo điều kiện hợp tác nghiên cứu, mở rộng năng lực nghiên cứu, phát triển các hướng dẫn và khuyến khích cho quan hệ đối tác thịnh vượng giữa các trường đại học và khu vực tư nhân.

Đối tác Cải cách Giáo dục Đại học là sản phẩm của quá trình tham vấn sâu rộng giữa USAID và ba trường đại học lớn nhất của Việt Nam, với nhiều đơn vị liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ của Khoa học và Công nghệ, Đại học Indiana, và Ngân hàng Thế giới.

Các đối tác trong ngành trong quá trình triển khai sẽ bao gồm Đại học Purdue, Amazon Web Services, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng những đối tác khác.

Sự hợp tác giúp thúc đẩy cải cách giáo dục đại học được kêu gọi theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 của Việt Nam. 

USAID đang hỗ trợ các trường đại học công lập và tư thục tại Việt Nam cải thiện thể chế quản trị và tính bền vững, thực hiện cải cách chương trình và giảng dạy, cải tiến công nghệ và đổi mới, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác và liên kết ngành.

Các dự án giáo dục của nó tại Việt Nam bao gồm Xây dựng Học tập và Phát triển Đại học-Công nghiệp thông qua Liên minh Đổi mới và Công nghệ (BUILD-CNTT); Cải thiện Tiếp cận, Chương trình giảng dạy và Giảng dạy trong Liên minh Giáo dục Y tế và Các bệnh mới nổi (IMPACT-MED); Đại học Fulbright Việt Nam (FUV); và Đối tác Cải cách Giáo dục Đại học (PHER).

( Theo USAID )