Điều kiện dự tuyển, ứng viên phải:

 • Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)

 • Là công dân Việt Nam (không được có hai quốc tịch)

 • Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Ảnh minh họa (nguồn: Internet) 

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình.

Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

 • Hiện đang sinh sống, giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian 05 năm vừa qua

 • Đã được cấp thị thực Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua.

Thời gian học bổng: 

 • Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

  • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: phải bắt đầu vào tháng 9/2025 hoặc tháng 1/2026

  • Ứng viên chọn học bổng một năm học: phải bắt đầu vào tháng 9/2025

 • Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN: 3 đến 4 tháng vào khoảng nửa đầu năm 2026 để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn về những vấn đề quan trọng hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN cũng như hữu ích với các nước thành viên ASEAN.

Lĩnh vực: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ. 

Hạn cuối nhận hồ sơ là 5 giờ chiều, ngày 16/10/2024 (giờ Việt Nam). 

Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ có trên trang web: 

Phương Thảo