PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PHẠM BÌNH MINH: 
Liên hiệp Hữu nghị đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam 

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị qua các thời kỳ. Tôi đặc biệt đánh giá những thành tích mà Liên hiệp Hữu nghị đã đạt được trong 70 năm qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là nhịp cầu hòa bình hữu nghị kết nối Việt Nam với thế giới và thế giới đến với Việt Nam!

leftcenterrightdel
 

Là một trong những trụ cột của ngoại giao Việt Nam, 70 năm qua, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước để tạo thành một sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. 

Trong thời kỳ kháng chiến, đối ngoại nhân dân đã góp phần giữ vững chính quyền cánh mạng, trực tiếp tham gia mặt trận đấu tranh ngoại giao, tranh thủ các lực lượng quốc tế và tiến bộ yêu chuộng hòa bình để vận động, thúc đẩy phong trào ủng hộ rộng rãi và hỗ trợ to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Sau chiến tranh, đối ngoại nhân dân đã tích cực góp phần phá thế bao vây cấm vận, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với các đối tác quan trọng; mở rộng và đưa quan hệ đối ngoại song phương và đa phương của Việt Nam đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá hình ảnh của Việt Nẩm thế giới; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Thời gian tới tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam. Yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân sẽ ngày càng cao hơn. Tôi đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong hoạt động , thích ứng tốt với những thay đổi cuả tình hình mới, tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chính sau:

Một là, tích cực quán triệt và tổ chức triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ chiến lược mới từ năm 2021 đến 2030. Đặc biệt là nội dung liên quan đến đối ngoại nhân dân phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong công tác nghiên cứu chiến lược, đánh giá tình hình cũng như trong triển khai các chương trình kế hoạch đối ngoại nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương, phát triển mạng lưới bạn bè quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước theo hướng thiết thực và hiệu quả; tich cực góp phần vào phong trào chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội.

Ba là, tăng cường vận động và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thu hút các nguồn lực góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ tư là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tốt, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại để thực sự là những Đại sứ nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân Việt Nam và bạn vè quốc tế.

ÔNG HOÀNG BÌNH QUÂN, TRƯỞNG BAN BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG:
Trong vị thế rất cao của Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng

Trong nền ngoại giao của Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) với tư cách là cơ quan chuyên trách, cơ quan nòng cốt trong đối ngoại nhân dân là một thành tố không thể thiếu được trong thế chân kiềng: Đối ngoại Đảng - Ngoại giao Nhà nước – Đối ngoại nhân dân.

70 năm lớn lên cùng với lịch sử của Đảng ta, của Đất nước ta, Liên hiệp Hữu nghị đã có những đóng góp rất to lớn cho mặt trận đối ngoại nói chung, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ta. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Liên hiệp Hữu nghị và đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đã tập hợp, tranh thủ vận động được bạn bè quốc tế, các đối tác quốc tế, nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới tạo nên một mặt trận ủng hộ Việt Nam, một mặt trận chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Và đó chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của chúng ta.

Trong công cuộc đổi mới cũng như trong giai đoạn hiện nay, có thể thấy rất rõ Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò của mình trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Đó là làm cầu nối giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, với các phong trào tiến bộ trên thế giới. Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị rất phong phú, đa dạng giúp cho bạn bè thế giới ngày càng hiểu hơn về Đảng ta, về công cuộc đổi mới, về Việt Nam và qua đó tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè trên khắp thế giới cho công cuộc đổi mới của đất nước.

leftcenterrightdel
 

Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị đã đóng góp ngày càng chất lượng và có giá trị trong việc bảo vệ và phát huy những lợi ích của quốc gia, dân tộc cũng như việc chống lại những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; và cũng để cộng đồng thế giới, dư luận thế giới hiểu đầy đủ hơn về Việt Nam. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo Liên hiệp Hữu nghị đã mở mang hoạt động của mình ngày càng phong phú về hình thức, sâu sắc và toàn diện về nội dung. Bên cạnh việc tuyên truyền tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới thì Liên hiệp Hữu nghị còn là một trong những kênh rất hiệu quả trong việc thu hút nguồn lực, tài lực của thế giới vừa hợp tác vừa giúp đỡ cho Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị, nhân dân ta đã ngày càng có mối quan hệ bang giao rộng rãi. Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng và đối ngoại nhân dân nói chung luôn luôn là cơ sở, là chỗ dựa, là sự hỗ trợ cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước để ngày càng tăng cường và mở rộng các quan hệ song phương và đa phương. Quốc tế đánh giá rất cao vị trí và uy thế của Việt Nam trong phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới, ở đó có đóng góp của nhân dân Việt Nam, có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị. Trong 70 năm đi cùng với đất nước, hòa chung vào dòng chảy cách mạng, Liên hiệp Hữu nghị và các lĩnh vực, các binh chủng làm đối ngoại khác đã có nhũng đóng góp rất xuất sắc. 

Trước khi có lời chúc mừng, tôi muốn nói là bản thân tôi cũng như những anh chị em làm công tác đối ngoại Đảng luôn luôn cảm thấy rất hạnh phúc, và có động lực khi ở bên cạnh mình, sát cánh bên mình bao giờ cũng có các bác, các anh, các chị, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị từ trung ương đến địa phương. Đây là lực lượng rất hùng hậu, dày dạn kinh nghiệm, năng lực công tác đã và đang kề vai sát cánh, phối hợp nhuần nhuyễn với chúng tôi.

Nhân 70 năm ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi xin phép gửi đến tất cả các bác, các anh, các chị, các đồng chí và tất cả các bạn trong đội ngũ đông đảo công tác ở các cấp của Liên hiệp Hữu nghị lời cám ơn chân thành và lời chúc sức khỏe và mong muốn chúng ta tiếp tục phối hợp với nhau để đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của nước nhà. Nhân đây, tôi cũng xin chúc cho Liên hiệp Hữu nghị phát huy truyền thống vẻ vang, phát huy những thực tiễn sinh động, phát huy những kinh nghiệm quý báu có được trong 70 năm qua với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo lập nên những thành quả mới trong thời kỳ mới.

Yến Thanh