Ngày 3/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết: Khối lượng giao dịch (KLGD) và giá trị giao dịch (GTGD) thị trường chứng khoái phái sinh, thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường UPCOM đều có sự biến động cơ bản tích cực.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có xu hướng tăng qua từng phiên trong tháng 6, sau đó đã quay đầu giảm nhẹ tại phiên cuối tháng. 

Kỳ hạn 15 năm có lãi suất trúng thầu tại phiên gần nhất giảm 0,02% so với phiên trước đó. Riêng kỳ hạn 30 năm có lãi suất trúng thầu không đổi. 

Cụ thể, lãi suất phát hành tại những phiên gọi thầu thành công cuối cùng trong tháng 6 của kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 1,85%, 2,74%, 2,86% và 3,10%.

 Ảnh minh hoạ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KBNN đã huy động được 156.502 tỷ đồng, đạt 39,13% kế hoạch năm 2024 và hoàn thành 63,56% kế hoạch phát hành quý II.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm 30/6/2024 đạt 2.074.658 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước. 

Giao dịch TPCP 6 tháng có tổng giá trị giao dịch đạt 285.422 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 14.271 tỷ đồng/phiên, tăng 37,68% so với tháng 5. 

Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tháng 6 chiếm 2,23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 454 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch thứ cấp TPCP đạt 1.282.045 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 10.684 tỷ đồng/phiên, tăng 64,02% so với bình quân phiên cả năm 2023.

Hoàng Anh