Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tập đoàn EVD đã trúng ít nhất 268 gói thầu, có tổng giá trị trúng thầu hơn 3.262,92 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.875,08 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.387,83 tỷ đồng

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 96.13%.

Các tỉnh thành đã tham gia thầu: TP.Hồ Chí Minh (62), Hà Nội (37), Bắc Ninh (10), Hòa Bình (10), Bắc Giang (9), Đà Nẵng (7), Thanh Hoá (7), Nam Định (5), Thái Bình (4), Khánh Hòa (4), Vĩnh Phúc (4),…

Trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn EVD. 

Đấu thầu sát giá đến vài chục triệu đồng

Ngày 17/1/2024, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Phước Đức ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói 12- Mua sắm VTTB trạm biến áp 110kV và đường dây 110 kV cho các công trình xây dựng mới của các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và Kiên Giang. 

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – CTCP Điện công nghiệp Hà Nội, với giá trúng thầu hơn 89,66 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 90,11 tỷ đồng. Như vậy, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 45 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,5%. 

Ngày 20/12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình (chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM) Đặng Hoài Bắc ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu VTTB 23 2023-RTU cho tủ RMU 24kV ATS, cho nhà thầu trúng thầu là Tập đoàn EVD. Đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu 82,5 triệu đồng, giá gói thầu 84,24 triệu đồng. 

Ngày 13/11/2023, Phó GĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh (Tổng công ty Điện lực Miền Bắc) Đặng Đình Minh ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 1-T1-2024 Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Đấu thầu tập trung các công trình đầu tư xây dựng năm 2024 (tháng 1).

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 19/5 - Công ty TNHH Hoàng Tuấn Minh – CTCP Đầu tư Thuận An Phát -  CTCP Đầu tư và phát triển Minh Anh - Công ty TNHH Thương mại Minh Hoàng – CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Hoàng – CTCP Thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội. 

Liên danh trúng thầu với giá trúng thầu hơn 36,07 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 36,11 tỷ đồng. 

Ngày 18/10/2023, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Phước Đức có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu gói 3 Mua sắm FCO, LBFCO, LA và tủ phân phối hạ thế, cho nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – CTCP Thiết bị điện Tuấn Ân, với giá trúng thầu hơn 36 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 45,23 tỷ đồng. 

Ngày 25/9/2023, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Phước Đức ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm VTTB lưới điện 110kV cho nhu cầu SCL, dự phòng và bổ sung năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam. 

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – CTCP Điện công nghiệp Hà Nội, với giá trúng thầu hơn 40,30 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 41,43 tỷ đồng.

Ngày 5/12/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội Nguyễn Danh Duyên ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu – Cung cấp và lắp đặt máy biến áp, thuộc công trình xây dựng mới trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động – Lĩnh Nam. 

Nhà thầu trúng thầu là Tập đoàn EVD, với giá trúng thầu hơn 35,17 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 35,54 tỷ đồng. 

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội Nguyễn Danh Duyên ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu – Cung cấp và lắp đặt máy biến áp, thuộc công trình xây dựng mới trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động – Lĩnh Nam.

Ngày 30/11/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội Nguyễn Danh Duyên ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 03 – Cung cấp vật tư, thiết bị, khai báo cài đặt SCADA và xây lắp, thuộc Công trình lắp đặt tủ RMU cho lưới điện trung thế ngầm có chức năng giám sát và điều khiển xa SCADA, cho lưới điện trung áp ngầm các quận Ba Đình, Đống Đa

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – CTCP Phát triển năng lượng Thủ Đô – CTCP điện tử Ứng dụng. Giá trúng thầu hơn 26,93 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 27,21 tỷ đồng. 

Ngày 30/10/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số19-2022 Tủ RMU OD các loại (có chức năng điều khiển SCADA) thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung tủ RMU năm 2022, cho nhà thầu trúng thầu là Tập đoàn EVD.

Đơn vị này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 48,89 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 49,89 tỷ đồng. 

Ngày 27/10/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 13-2022 Tủ RMU ID các loại (không điều khiển SCADA) thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung tủ RMU năm 2022. 

Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn EVD với giá trúng thầu hơn 33,80 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 34,49 tỷ đồng. 

Tập đoàn EVD cũng may mắn khi trúng thầu tại Gói thầu 5: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp và vật tư thiết bị trạm biến áp, thuộc Công trình lắp bổ sung T3 TBA 110kV E1.25 Mỹ Đình. 

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD – Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Mỹ Đình – CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu. Liên danh trúng thầu với giá trúng thầu hơn 106,13 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 107,40 tỷ đồng.

Liên tiếp trúng 2 gói thầu trong ngày

Cụ thể, ngày 29/11/2022Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội Nguyễn Danh Duyên ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu 03 Cung cấp và lắp đặt tủ RMU, VTTB cho lưới điện trung thế ngầm Công trình – Lắp đặt tủ RMU cho lưới điện trung thế ngầm có chức năng giám sát và điều khiển xa SCADA, cho lưới điện trung áp ngầm các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. 

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tập đoàn EVD - CTCP Phát triển năng lượng Thủ Đô, với giá trúng thầu hơn 37,83 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 38,37 tỷ đồng. 

Cũng trong ngày 29/11/2022Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 18-2022 Tủ RMU OD các loại (có chức năng điều khiển SCADA) thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung tủ RMU năm 2022. 

Nhà thầu trúng thầu là Tập đoàn EVD, với giá trúng thầu hơn 55,79 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 56,93 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tập đoàn EVD đã trúng ít nhất 268 gói thầu, có tổng giá trị trúng thầu hơn 3.262,92 tỷ đồng. 

Theo thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tập đoàn EVD được thành lập vào ngày 14/11/1998, có địa chỉ tại Tòa nhà EVD, KCN Hoàng Mai, số 431, đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Trần Đình Khang. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 Còn theo giới thiệu trên website (tên miền evd.com.vn), Công ty TNHH Tập đoàn EVD ban đầu được thành lập để phân phối các sản phẩm ESAB và VOLVO tại Việt Nam. Thành lập từ năm 1996 như một Trung tâm kỹ thuật để thực hiện dịch vụ và xúc tiến thương mại tại thị trường Việt Nam cho các công ty nước ngoài. Đến năm 1998, EVD chuyển thành một công ty trách nhiệm hữu hạn. 

 Trong quá trình phát triển, vào năm 2001, EVD thành lập Trung tâm Điện tử EVD với kế hoạch sản xuất và cung cấp các thiết bị chuyển mạch ngắt điện áp thấp và trung bình và RMU.

Năm 2004, tiếp tục thành lập EVD Pharma (Công ty TNHH Dược phẩm và Y tế EVD) để phân phối các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế cho các bệnh viện và cửa hàng thuốc ở Việt Nam. Bên cạnh đó, EVD cũng đã hợp tác với TEMASUCO (Công ty cổ phần Thực phẩm và Công nghiệp) để đầu tư một nhà máy bột mì và kinh doanh trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

Tới năm 2015, Công ty EVD Công Nghệ được thành lập với tư cách là công ty con chuyên sản xuất, kinh doanh dung dịch và thiết bị khử trùng hoạt hóa, điện hóa và Nano bạc.


Minh Trí