Ngày 1/12/2023, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Tiếp sau đó 1 tuần (08/12/2023), MarketVector cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

 2 quỹ ETF ngoại có thể mua hàng triệu cổ phiếu CEO, VIC, PDR

Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (ETF Fubon tham chiếu) sẽ chưa đến kỳ rà soát cổ phiếu thành phần. Ngày 15/12/2023 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

Căn cứ dữ liệu tại ngày 22/11/2023, Công ty Chứng khoán BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số.

Cụ thể, MarketVector Vietnam Local Index dự kiến sẽ không thêm mới và loại bỏ cổ phiếu nào; song cổ phiếu HNG có nguy cơ bị loại do không đáp ứng điều kiện ngưỡng tỷ trọng vốn hóa lũy kế.

FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu PDR và sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào. Giá trị tính toán có thể thay đổi do ngày chốt dữ liệu, hệ số tỷ lệ free-float mà MarketVector và FTSE áp dụng.

Theo kịch bản này, Chứng khoán BSC ước tính FTSE ETF sẽ mua mới cổ phiếu của 3 doanh nghiệp bất động sản gồm: 5 triệu cổ phiếu PDR (tỷ trọng 1,62% trong danh mục), VIC (6 triệu cổ phiếu), VHM (2 triệu cổ phiếu).

Ngoài ra có thể mua thêm các mã như VNM (2 triệu cổ phiếu), GEX (2 triệu cổ phiếu).

Nguồn: Chứng khoán BSC 

Ngược lại, BSC dự báo một số cổ phiếu có thể bị bán ra để giảm tỷ trọng như SSI (-5 triệu cổ phiếu), VIX (-3,5 triệu cổ phiếu), EIB (-2 triệu cổ phiếu), VRE (-2 triệu cổ phiếu)…

Với VanEck Vectors Vietnam ETF, dự báo sẽ mua bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu VNM và 6 triệu cổ phiếu VIC. Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu trong danh mục bị bán ra giảm tỷ lệ sở hữu.

Phía Chứng khoán SSI cũng dự báo các cổ phiếu bất động sản sẽ được bổ sung vào danh mục chỉ số ETF và không có cổ phiếu nào bị loại trong đợt tái cơ cấu tới.

Cụ thể, cổ phiếu PDR được dự báo có thể được thêm vào danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và SSI ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,6 triệu cổ phiếu PDR. 

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 25 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 20/11 đạt 8.198 tỷ đồng.

Ước tính quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu SHB, 527 nghìn cổ phiếu VCG. Một số cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung với khối lượng nhỏ gồm HPG, DGC, VND, VCI. Ngược lại hầu hết các cổ phiếu còn lại bị bán ra như DPM, POW, HSG, VHM, VCB, VIC, MSN...

Với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 20/11, SSI dự báo danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ thêm CEO và FTS, đồng thời không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 44 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 24/11 đạt 13.562 tỷ đồng. Trong kỳ tái cơ cấu lần này, SSI ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 6,9 triệu cổ phiếu CEO và 3,6 triệu cổ phiếu FTS, Mua bổ sung 6,15 triệu cổ phiếu VIC…

Việc tái cơ cấu danh mục kỳ quý IV/2023 của hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/12.

Hải Nam