leftcenterrightdel
 

Từ 1/8/2022, Thông tư 04/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực; trong đó đáng lưu ý là việc phần vốn rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do ngân hàng công bố tại thời điểm rút. Phần số dư còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất như đã cam kết tại thời điểm khách hàng gửi tiền.

Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực sự tạo điều kiện tốt hơn cho cả ngân hàng và khách hàng. 

Theo đó, khách hàng khi rút trước hạn một phần tiền gửi thì số dư còn lại vẫn sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất ngân hàng đã cam kết tại thời điểm gửi tiền theo kỳ hạn gửi. Điều đáng nói là chính sách mới này không chỉ áp dụng việc rút gốc một phần cho các khoản tiền gửi từ ngày 1/8 mà còn áp dụng cho toàn bộ các khoản tiền gửi hiện hữu tại ngân hàng. Như vậy khách hàng sẽ hưởng lợi hơn nhiều so với quy định cũ.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày hết hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thêm nữa, quy định mới cũng giúp các ngân hàng thu hút được nguồn tiền gửi trung, dài hạn và đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi.