leftcenterrightdel
 

Việt Nam là một quốc gia biển. Các tỉnh, thành ven biển đóng góp khoảng 47-48% GDP cả nước, trong đó, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 20-22% GDP. Tại các tỉnh, thành phố ven biển, chỉ số phát triển con người cao hơn mức trung bình của cả nước; thu nhập bình quân đầu người gấp từ 1-2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế biển nước ta vẫn phải đối mặt với các thách thức lớn về môi trường và tài nguyên biển cả liên quan tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sinh kế của người dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận với các tham luận về:

-  “ Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - môi trường ven biển Việt Nam và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển bền vững” của  GS.TS. Nguyễn Hữu Ninh, Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) - Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam (VUSTA)

- “ Xây dựng Thể chế và Chính sách để phát triển bền vững nuôi biển Việt Nam” của PGS. TS. Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

- “ Đánh giá tiềm năng điện gió ngoài khơi vùng biển Việt Nam và đề xuất chính sách phát triển” của TS. Dư Văn Toán, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

- “ Đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam” của TS. Lê Văn Hùng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

- “ An ninh môi trường biển ở Việt Nam” của TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam

Các nhà khoa học đã phân tích tác động của BĐKH toàn cầu tại Việt Nam đối với kinh tế – môi trường ven biển cũng như việc cần thích ứng với biến đổi khí hậu một cách linh hoạt, hiệu quả : Sự thích ứng với khí hậu là một quá trình, qua đó con người làm giảm những tác động bất lợi của khí hậu đến sức khoẻ, đời sống đồng thời sử dụng những cơ hội thuận lợi mà môi trường khí hậu mang lại; Thích ứng với khí hậu hiện tại không đồng nghĩa với thích nghi với BĐKH trong tương lai; Sự thích ứng diễn ra ở cả trong tự nhiên và hệ thống kinh tế xã hội; Sự thích ứng đòi hỏi cách tiếp cận và xây dựng mô hình kinh tế khác biệt và phù hợp. Trong đó, nuôi biển có thể giải quyết được nhiều vấn đề như: Tích hợp đa ngành; Làm giàu biển, bảo vệ biển, tiến ra canh tác biển; Tạo nguồn nguyên liệu hải sản đa dạng cho chế biến xuất khẩu, giảm bớt nạn thiếu nguyên liệu chế biến; Trồng rong tảo giảm khí phát thải nhà kính, giảm ô nhiễm biển, tạo nguyên liệu để phát điện, phân bón sinh học và làm thực phẩm, dược phẩm; Nuôi biển giúp quản lý tốt hơn môi trường biển; Tăng cường sự hiện diện bảo vệ chủ quyền biển đảo; Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Kinh tế Biển

Trong đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam, một số mô hình KKT ven biển ở châu Á được đưa ra để thấy thực trạng phát triển KKT ven biển ở Việt Nam. Cũng từ đó những vấn đề trong phát triển bền vững KKT ven biển ở Việt Nam được nêu ra khi có nhiều vấn đề trong phát triển bền vững KKT ven biển ở Việt Nam : Nhiều KKT ven biển chưa tạo ra sự lan tỏa lớn, Chất lượng dự án đầu tư còn thấp, Vấn đề về qui hoạch- quản lý phát triển Quy hoạch phát triển KKT ven biển quá nhiều trong cùng một giai đoạn trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, nhất là ngân sách dẫn đến diện tích bỏ hoảng còn nhiều; Qui hoạch còn nặng tính địa phương, lợi ích ngắn hạn,, chưa chú ý ở tầm vùng, quốc gia;  Qui hoạch và thực tế triển khai thực hiện qui hoạch còn thiếu thực tế.

Một trong những sắc thái của kinh tế biển Xanh là tiềm năng điện gió ngoài khơi vùng biển đã được đánh giá xu thế và tiềm năng năng lượng gió biển để Việt Nam có thể trở thành một cường quốc về điện gió biển

Một số hình ảnh của Hội tháo

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel