leftcenterrightdel
 

Ông Hoan phát biểu tại diễn đàn nông dân hợp tác sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Bộ trưởng cho biết: Chỉ khi quy mô sản xuất đạt mức đáng kể thì HTX mới có thể tạo dựng uy tín cho sản phẩm của mình, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng và có tiếng nói bình đẳng với các đối tác.

Ông cho biết, khi tham gia hợp tác xã, nông dân có thể giảm chi phí do thu mua nguyên liệu với số lượng lớn và đảm bảo chất lượng sản phẩm nhờ quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa và nhấn mạnh rằng điều này sẽ xây dựng khả năng cạnh tranh.

Ông nói thêm rằng các hợp tác xã phải đóng vai trò là đầu tàu của kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho nông dân.Người nông dân không chỉ nên kiếm tiền từ những thứ họ sản xuất mà còn từ các dịch vụ của hợp tác xã trong phân loại, bảo quản, sơ chế, đóng gói và thương mại kỹ thuật số, ông nói thêm.

Năm 2021, Việt Nam có hơn 53.100 hợp tác xã nông nghiệp và tổ hợp tác - gần 70% tổng số hợp tác xã - với khoảng 3,2 triệu thành viên.

Ông Hoan phát biểu tại diễn đàn nông dân hợp tác sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Bộ trưởng cho biết: Chỉ khi quy mô sản xuất đạt mức đáng kể thì HTX mới có thể tạo dựng uy tín cho sản phẩm của mình, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng và có tiếng nói bình đẳng với các đối tác.

Ông cho biết, khi tham gia hợp tác xã, nông dân có thể giảm chi phí do thu mua nguyên liệu với số lượng lớn và đảm bảo chất lượng sản phẩm nhờ quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa và nhấn mạnh rằng điều này sẽ xây dựng khả năng cạnh tranh.

Ông nói thêm rằng các hợp tác xã phải đóng vai trò là đầu tàu của kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho nông dân. Người nông dân không chỉ nên kiếm tiền từ những thứ họ sản xuất mà còn từ các dịch vụ của hợp tác xã trong phân loại, bảo quản, sơ chế, đóng gói và thương mại kỹ thuật số, ông nói thêm.

Năm 2021, Việt Nam có hơn 53.100 hợp tác xã nông nghiệp và tổ hợp tác - gần 70% tổng số hợp tác xã - với khoảng 3,2 triệu thành viên.