Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 12 năm là 8,02%

Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 12 năm là 8,02%

TCVM - Số liệu được Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố hôm nay [29/12], theo đó GDP cả nước tăng trưởng quý IV tăng 5,92% so với cùng kỳ năm ngoái.