50 doanh nghiệp lớn của Mỹ đang ở Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, bán hàng

50 doanh nghiệp lớn của Mỹ đang ở Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, bán hàng

Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ đang có mặt tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua để tìm kiếm cơ hội bán hàng, tìm nguồn cung ứng và cơ hội đầu tư.