leftcenterrightdel
 

Theo Dịch vụ Hệ thống tham chiếu và vòng quay Trái đất quốc tế, hôm 29/7 vừa qua, Trái đất đã hoàn thành một vòng quay trong thời gian ít hơn 1,59 mili giây (msec) so với vòng quay 24 giờ tiêu chuẩn của nó. Nói cách khác, Trái đất đã quay nhanh hơn 1,59 mili giây.

Trước đó, vào ngày 26/7, Trái đất cũng đã quay nhanh hơn 1,50 mili giây.

Vài năm trước, người ta vẫn tin rằng vòng quay của Trái đất đang chậm lại do kết quả ghi nhận nhiều lần của đồng hồ nguyên tử được thực hiện kể từ năm 1973. Dịch vụ Hệ thống tham chiếu và vòng quay Trái đất quốc tế (IERS) thậm chí thỉnh thoảng đã bắt đầu thêm giây nhảy vọt (giây nhuận dương) để bù cho tốc độ quay chậm hơn (lần cuối xảy ra vào ngày 31/12/2016).

Điều đó vẫn xảy ra trong khoảng thời gian dài, tức vòng quay của Trái đất nói chung vẫn đang chậm lại.

Tuy nhiên, đồng hồ nguyên tử gần đây ghi nhận vòng quay của Trái đất đang gia tốc nhanh chóng. Trên thực tế, Trái đất đang bước vào giai đoạn 50 năm với vòng quay nhanh hơn và những ngày ngắn hơn, có thể đang bắt đầu ngay bây giờ.

Nguyên nhân của tốc độ quay khác nhau của Trái đất vẫn chưa được biết, nhưng có một số giả thuyết cho rằng do trọng lượng của Trái đất đang nhẹ hơn vì sự tan chảy của các sông băng hoặc do sự thay đổi bên trong lõi Trái đất.

Hoạt động địa chấn có thể là một nguyên nhân liên quan khác. Tuy nhiên, những người khác lại phỏng đoán do sự chuyển động chao đảo trên bề mặt của các cực của Trái đất.

Dù chưa có giả thuyết nào được thừa nhận chắc chắn nhưng nguyên nhân cũng có thể là sự kết hợp của những yếu tố này hoặc một điều gì đó hoàn toàn khác.

Sự quay nhanh hơn của Trái đất sẽ khiến đồng hồ nguyên tử được sử dụng trong vệ tinh GPS bị sai lệch.