Chuẩn bị triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine Covid-19

Chuẩn bị triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine Covid-19

TCVM - Viettel vừa thông báo nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc đã sẵn sàng triển khai theo yêu cầu của Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm chủng tới tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều có thể thực hiện qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.