Định hướng hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Định hướng hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Các đại biểu thảo luận những vấn đề hai bên có tiềm năng hợp tác như: Nghiên cứu và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, các chính sách đang thực thi và hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực cho giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục STEM...