Trái đất đang đột ngột quay nhanh hơn

Trái đất đang đột ngột quay nhanh hơn

TCVM - Một ngày có 24 tiếng, tương đương với một vòng quay của Trái đất, đó là những gì chúng ta vẫn biết. Đồng hồ nguyên tử được sử dụng trong vệ tinh GPS gần đây đã phát hiện vòng quay của Trái đất đang ngày càng gia tốc nhanh chóng.